Đề thi HSG tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng – Năm học 2015 – 2016

Sau đây xin giới thiệu với các bạn một đề thi Pascal mà mình nghĩ là tương đối hay của Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng, đề thi năm này khó hơn các năm trước, chú trọng nhiều đến xử lý xâu kí tự đặc biệt có xử lý số lớn

Đề thi HSG tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng – Năm học 2015 – 2016

Bài 1: Nhập vào một xâu, in ra từ dài nhất trong xâu, nếu có nhiều từ dài nhất thì in ra tất cả.

Chú ý: Xâu nhập vào gồm có chữ cái và dấu cách.

Ví dụ:

Nhap vao xau: Nguyen Thi Tham

In ra:               Tu dai nhat co do dai la 6

Nguyen

Bài 2: Viết chương trình thực hiện phép cộng hai số tự nhiên lớn (không quá 255 chữ số).

Ví dụ:

Nhap vao so thu nhat: 123456789123456

Nhap vao so thu hai: 6789644643

Tong la: 124135768768099

Bài 3: Cho một xâu kí tự có giá trị trong khoảng [1..255] kí tự và viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  1. Nhập vào một xâu kí tự.
  2. Chuẩn hóa chuỗi thành các kí tự thường. (Chỉ chuẩn hóa các chuỗi nào không phải là in hay thường).
  3. Chuẩn hóa xâu không còn kí tự trắng dư thừa và đổi các kí tự đầu của mỗi từ thành chữ hoa. (ở giữa cần có kí tự trắng để phân cách hai từ).

Ví dụ: Kết quả chạy chương trình như sau:

Nhap xau ki tu: “ nGuyEn      thI     my     hANG         ’’

Xau ki tu da chuan hoa la : “Nguyen Thi My Hang”

Hướng dẫn giải đề thi HSG tin 9 huyện Mỹ Xuyên – Năm học 2015 – 2016

(Mình sẽ cập nhật sớm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button