Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2009

Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2009

 

 

 

 

One Comment

  1. Bài 3 không biết ra đâu tòi ra từ năng suất và tiền thưởng cho nhóm công nhân cái này có thể làm học sinh không biết làm bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button