Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2014- 2015

Năm học 2014 – 2015 trong Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Sóc Trăng có hai câu hỏi, một câu về bảng tính Excel và một câu về lập trình Pascal, có lẽ đây là một trong ít tỉnh có cách ra đề phối hợp tin học văn phòng và lập trình như vậy

Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2014- 2015

Bài 1: Một câu về bảng tính Excel (Mình không có đề)

Bài 2: Cho một dãy số gồm n số nguyên dương a1,a2,…,an . Hãy tìm tất cả các số nguyên tố và sắp xếp theo thứ tự tăng dần của dãy số tìm được sau đó tính tích dãy số tìm được đó. Nếu không tìm được thì xuất hiện câu thông báo “Day so khong thoa dieu kien ”.

Dữ liệu trong tập tin văn bản TichSNT.inp gồm:

– Dòng đầu tiên chứa số nguyên n trong đó 1.

– Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số ai với điều kiện .

Kết quả xuất ra tập tin văn bản TichSNT.out gồm:

– Dòng đầu tiên chứa dãy số tìm được thỏa điều kiện.

– Dòng thứ chứa tích của dãy số tìm được.

Ví dụ:

TichSNT.inp TíchSNT.out
10

1

31

4

8

15

7

19

2

21

16

Day so nguyen to tang dan tim duoc  : 2   7  19   31

Tich day so nguyen to tim duoc  =8246

 

 

Hướng dẫn giải đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2014- 2015

Bài 2: Ta thấy rằng đây là một bài tập kết hợp một lúc 3 thuật toán sau:

Và đó cũng là gợi ý cho các bạn luôn rồi đó.

Các bạn xem hướng dẫn trong các link trên và tự code có gì thắc mắc comment mình sẽ giải đáp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button