Đề thi HSG tin học 11 – Đà Nẵng – Năm học 2006 – 2007

Đề thi HSG tin học 11 – Đà Nẵng – Năm học 2006 – 2007

 

Tổng quan đề thi Ngôn ngữ của bộ lạc Olimpic
Tên bài làm BL1.PAS BL2.PAS
Dữ liệu vào Syntax.inp Olimpic.inp
Dữ liệu ra Syntax.out Olimpic.out
Giới hạn 2 giây 2 giây

 Bài 1:   Ngôn ngữ của bộ lạc  

Một bộ lạc có ngôn ngữ chỉ gồm các chữ cái p, q, N, C, văn phạm của ngôn ngữ này cũng rất đơn giản. Một câu đúng theo ngôn ngữ này được định nghĩa như sau:

  1. Mỗi chữ cái p, q là câu đúng.
  2. Nếu A là một câu đúng thì NA là câu đúng.
  3. Nếu A và B là 2 câu đúng thì CAB là câu đúng.
  4. Chỉ các câu nhận được từ các quy tắc 1, 2, 3 là các câu đúng.

Như vậy, câu đúng là một xâu không rỗng và chỉ gồm các ký tự trong số các chữ cái p, q, N, C.Ngược lại nói chung không đúng.

Yêu cầu: Bài toán đặt ra là: một xâu ký tự S không rỗng và chỉ gồm các ký tự trong số các chữ cái p, q, N, C. Hãy tìm một câu đúng S1 thỏa mãn hai điều kiện:

  1. Gồm các ký tự liên tiếp của S.
  2. Có độ dài lớn nhất trong các xâu thỏa mãn điều kiện 1.

Nếu có nhiều xâu S1 cùng thỏa mãn điều kiện 1 và 2, chọn S1 có vị trí đầu tiên trong S.

         Dữ liệu vào:  Đọc từ file văn bản Syntax.inp gồm một số dòng, mỗi dòng là một xâu ký tự S không rỗng có độ dài không quá 100, chỉ gồm các ký tự trong số các chữ cái p, q, N, C.

         Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản Syntax.out theo cấu trúc như sau:

          Với mỗi dòng của file Syntax.inp, ghi ra file  Syntax.out một dòng tương ứng gồm hai số L, K (L là độ dài xâu S1, K là vị trí ký tự đầu tiên của S1 trong S). Nếu không có xâu S1 ghi L=0, K=0.

Các bạn xem tiếp trong file word phía dưới

Đề thi lẫn Font chữ nên hiển thị không đúng trên google Driver các bạn tải về sau đó dùng công cụ chuyển đổi font chữ hàng loạt để đổi Font nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button