Đề thi HSG tin học 9 huyện Đức Trọng – Lâm Đồng – Năm 2018 – 2019

Đề thi HSG tin học 9 huyện Đức Trọng – Lâm Đồng – Năm 2018 – 2019

Code mẫu của thầy Nguyễn Tấn Phong – Cát tiên

7 Comments

 1. Bài cuối có nhiều cách xếp thỏa điều kiện lắm!
  Ví dụ 1 có thể xếp như sau:
  6 23
  1 2 0 0 3 4 5 0 6 0
  0 0 1 2 0 0 0 3 0 4
  0 0 0 1 0 2 3 0 0 0
  0 1 2 0 0 0 4 0 3 0
  2 3 4 5 0 1 0 6 0 0

 2. ví dụ trên đề của bài 2 theo mình là không đúng. Vì đề bài đã cho hs được sx theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của mã số rồi. Công việc là chuyển sang và chèn vào cho đảm bảo, chứ chuyển và sx lại thì khoog đung với yc bài toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button