Đề thi HSG tin học 9 Sóc Trăng 1516 Cùng hướng dẫn

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
 •  
 •  

Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2013-2014 Cùng hướng dẫn giải phần pascal

Bạn cũng nên xem:

Đề thi HSG tin học 9 Sóc Trăng 1516

Như thường lệ thì đề thi phong cách Sóc Trăng gồm hai phần đó là Excel và Pascal với hai bài tập như sau:

Câu 1: (10,0 điểm) Đặt tên file BanHang.xls

BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG NĂM 2016

 

TT MÃ NHẬP TÊN HÀNG NGÀY NHẬP HÃNG SX SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ LOẠI THUẾ THÀNH TIỀN
1 19MONIT ? 04/01/2016 ? 300 ? ? ? ?
2 KDKEYMS 15/01/2016 500
3 QUMOUIT 07/01/2016 350
4 40HDDMS 07/01/2016 450
5 P4CPUMS 05/01/2016 600
6 80HDDMS 04/01/2016 300
7 17MONIT 10/01/2016 500
8 KDKEYHP 10/01/2016 620
9 17MONHP 15/01/2016 320
10 QUMOUHP 12/01/2016 300
11 40HDDSG 09/01/2016 450
12 I3CPUIT 08/01/2016 460
13 I5CPUIT 11/01/2016 490
14 80HDDSG 09/01/2016 200
15 19MONHP 10/01/2016 195

Bảng phụ:

MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ TỔNG HÀNG TỔNG TIỀN
MON Màn hình 140 ? ?
KEY Bàn phím 15
MOU Mouse 8
HDD Đĩa cứng 90
CPU CPU 250

Yêu cầu: (10 câu)

a) Tạo bảng tính trên và định dạng đúng yêu cầu.

b) Tên hàng: dựa vào ký tự thứ 3, 4, 5 của Mã nhập và Bảng phụ.

c) Hãng SX: được tính theo yêu cầu sau

 • Nếu 2 ký tự cuối của Mã nhập là “IT” thì Hãng SX là “Intel”
 • Nếu 2 ký tự cuối của Mã nhập là “MS” thì Hãng SX là “Microsoft”
 • Nếu 2 ký tự cuối của Mã nhập là “HP” thì Hãng SX là “HP”
 • Nếu 2 ký tự cuối của Mã nhập là “SG” thì Hãng SX là “Seagate”
  1. Đơn giá: dựa vào Tên hàng và Bảng phụ.

d) Loại: là 2 ký tự đầu của Mã nhập

e) Thuế: Số lượng * Đơn giá * Tỉ lệ thuế. Trong đó Tỉ lệ thuế bằng 0% nếu nhập hàng vào ngày 10, 3% nếu nhập hàng trước ngày 10 và 5% nếu nhập hàng sau ngày

f) Thành tiền: Số lượng * Đơn giá + Thuế

g) Tính Tổng hàng, Tổng tiền theo từng Tên hàng trong Bảng phụ và định dạng sử dụng dấu phân cách phần nghìn và có 2 số lẻ thập phân. (Ví dụ: 000,00)

h) Trích lọc ra các Tên hàng là “CPU” và Hãng SX là “Intel”.

i) Vẽ biểu đồ hình cột biểu diễn Tổng hàng theo từng Tên hàng trong Bảng phụ.

Câu 2: (10,0 điểm) Đặt tên file PhanTuDacBiet.pas

Cho bảng A kích thước MxN (1< M <5000, 1< N <5000). Phần tử Aij (i = 1..M, j = 1..N) được gọi là phần tử đặc biệt nếu Aij là phần tử nhỏ nhất trong hàng của nó đồng thời là phần tử lớn nhất trong cột của nó. Hãy viết chương trình kiểm tra xem bảng A có phần tử đặc biệt hay không và phần tử đặc biệt đó có phải là số nguyên tố hay không.

Dữ liệu vào trong tập tin văn bản PTDB.inp gồm:

– Dòng 1: hai số M, N (1< M <5000, 1< N <5000).

 • M dòng tiếp theo chứa các giá trị gồm N cột. Kết quả xuất ra tập tin văn bản out gồm:
 • Dòng 1: Chứa chỉ số của các phần tử đặc biệt.
 • Dòng 2: Giá trị của các phần tử đặc biệt.
 • Dòng 3: Kiểm tra tính chất số nguyên tố của phần tử đặc biệt. Lưu ý: các số trên một dòng cách nhau bằng một khoảng trắng.

Ví dụ:

PTDB.inp PTDB.out
4 3

5 13 9

3 14 16

7 17 14

2 40 23

Chi so cac phan tu dac biet la: (3,1) Cac phan tu dac biet co gia tri = 7 Phan tu dac biet 7 la so nguyen to

 

PTDB.inp PTDB.out
5 5

15 3 9 2 10

55 14 16 10 5

76 17 14 10 4

12 4 23 3 3

5 14 56 13 5

Khong co phan tu dac biet

 — HẾT —

Hướng dẫn giải Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2013-2014 Phần Pascal

Đây thực ra là bài “Phần tử yên ngựa” đã được biến tấu và thêm vào cả thuật toán kiểm tra số nguyên tố. Để giải quyết được bài toán này bạn nên:

 • Viết một chương trình con kiểm tra số nguyên tố
 • Xem lại kĩ thuật mở rộng mảng để tìm phần tử yên ngựa được cả ở phần biên.

Các bạn hãy tự code, có gì vướng mắc hãy comment để trao đổi thêm.

 

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *