Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2013-2014 Cùng code mẫu

Tiếp theo bài viết giới thiệu đề thi pascal lớp 9 năm 1213 Sóc trăng hôm nay mình giới thiệu thêm Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2013-2014 Cùng code mẫu pascal để các bạn có thêm nhiều kiến thức để ôn thi Pascal hiệu quả hơn.

Phần đề thi gồm hai phần Excel và Pascal

Câu 1: (10,0 điểm) Một bài Excel

Câu 2: (10,0 điểm)  Tổng các số lẻ xuất hiện                                                Đặt tên file: TongLe.pas

Trên màn hình lần lượt xuất hiện các số của một dãy gồm n số nguyên không âm a1, a2, …, an và cứ lặp đi lặp lại như thế (nghĩa là sau khi a1 xuất hiện vài giây đến lượt a2 xuất hiện, a2 xuất hiện vài giây đến lượt a3 xuất hiện, …, ai xuất hiện vài giây đến lượt ai+1 xuất hiện, ai+1 xuất hiện vài giây đến lượt ai+2, …, số xuất hiện sau an là a1).

Hãy tính tổng các số nguyên lẻ trong k số nguyên xuất hiện lần lượt trên màn hình bắt đầu từ số nguyên thứ v.

Dữ liệu vào trong tập tin văn bản TongLe.inp:

  • Dòng đầu gồm 3 số nguyên n, k, v; trong đó 1 <= n <=104; 1 <= k <= 104; 1 <= v <= 104.
  • Trong n dòng sau, dòng thứ i chứa số ai (ai < 104).

Kết quả xuất ra tập tin văn bản TongLe.out:

  • Dòng đầu chứa dãy số thỏa điều kiện.
  • Dòng thứ 2 chứa tổng tìm được từ các số thỏa điều kiện.

Ví dụ:

TongLe.inp TongLe.out
8 6 7

3

2

5

7

10

1

6

13

Day so thoa dieu kien: 13 3 5 7 Tong cua day so thoa dieu kien = 28

 — Hết —

 Hướng dẫn giải Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2013-2014 

Bài pascal trong đề thi này của Sóc Trăng là một bài tập về mảng một chiều nhưng đã được biến hóa để thành một bài tập thú vị.

Để giải được bài tập này học sinh cần nấm được những kĩ thuật sau:

  • Nhập và xuất file cho mảng một chiều
  • Kĩ thuật sử dụng phép toán MOD (kiểm tra số lẻ)
  • Kĩ thuật cộng dồn (để cộng dồn các số thỏa điều kiện)

Đánh giá trung: Đề thi mức độ vừa phải nhưng hay.

Các bạn hãy tự giải, mình sẽ có code mẫu nếu các bạn comment yêu cầu.

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button