Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2017-2018

Xin giới thiệu tiếp với các bạn Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2017-2018

Danh sách các đề thi HSG tin 9 của Sóc Trăng

Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2017-2018

Bài 1: (10,0 điểm) Đặt tên file B1-BanMayIn.xls

THỐNG KÊ BÁN MÁY IN TRONG THÁNG 01/2018

 

Mã số Ngày bán Khách hàng Tên sản phẩm Thương hiệu Loại Đơn giá Giảm giá Thành tiền
1R11L 03/01/2018 Nguyễn Minh Anh ? ? ? ? ? ?
5E31K 17/01/2018 Trần Hoàng Anh            
2C60L 07/01/2018 Lý Hải Thanh            
2H10L 06/01/2018 Lý Nguyễn Phong            
2B23L 26/01/2018 Phạm Thanh Vân            
1R11L 18/01/2018 Nguyễn Thị Vân            
5E31K 08/01/2018 Phạm Thanh Tâm            
2C60L 10/01/2018 Lý Thị Thanh            
2H10L 11/01/2018 Trần Thuỷ Oanh            
2C60L 13/01/2018 Lý Hải Anh            
2H10L 09/01/2018 Trần Khánh An            
2B23L 26/01/2018 Nguyễn Thanh Hà            
1R11L 11/01/2018 Thạch Thị Anh            
5E31K 10/01/2018 Quách Tấn An            
2H10L 27/01/2018 Lý Hoàng An            

Bảng phụ:

Mã SP Tên sản phẩm Đơn giá Tổng thành tiền
C60 Canon laser LBP6030 2.200.000  
H10 HP laser jet M102A 2.250.000  
B23 Brother laser HL-L2321D 2.390.000  
R11 Ricoh laser SP111 1.750.000  
E31 Epson LQ-310 5.100.000  

Yêu cầu: (10 câu)

 1. Tạo bảng tính trên, định dạng và lưu lại với tên file đúng yêu cầu.
 2. Tên sản phẩm: dựa vào ký tự 2, 3 và 4 của Mã số Bảng phụ, sau đó thêm “Printer”
 3. Thương hiệu: được tính theo yêu cầu sau
  • Nếu ký tự thứ 2 của Mã số là “C” thì Thương hiệu là “Canon”.
  • Nếu ký tự thứ 2 của Mã số là “H” thì Thương hiệu là “HP”.
  • Nếu ký tự thứ 2 của Mã số là “B” thì Thương hiệu là “Brother”.
  • Nếu ký tự thứ 2 của Mã số là “R” thì Thương hiệu là “Ricoh”.
  • Nếu ký tự thứ 2 của Mã số là “E” thì Thương hiệu là “Epson”.
 4. Loại: nếu ký tự cuối của Mã số là “L” thì “Laser”, ngược lại là “Kim”.
 5. Đơn giá: dựa vào ký tự 2, 3 và 4 của Mã số Bảng phụ.
 6. Giảm giá: nếu Loại là “Kim” hoặc Thương hiệu là “Canon” thì giảm 10% của Đơn giá, ngược lại không có giảm giá.
 7. Thành tiền: Đơn giá – Giảm giá.
 8. Tính Tổng thành tiền theo từng Tên sản phẩm trong Bảng phụ.
 9. Trích lọc ra Loại là “Laser” và có giảm giá.
 10. Vẽ biểu đồ 3-D Pie biểu diễn Tổng thành tiền theo Tên sản phẩm trong Bảng phụ.

  Bài 2: (10,0 điểm) Đặt tên file B2-ChiaQua.pas

Hôm nay, Minh được tặng n món quà (n ≤ 50), mỗi món quà có một giá trị tương ứng. Minh muốn chia cho hai em của mình tất cả các món quà hiện có sao cho tổng giá  trị của các món quà mà hai em nhận được là bằng nhau. Bạn hãy giúp Minh chia quà cho hai em, nếu chia được thì nêu ra số cách chia.

Dữ liệu vào: tệp văn bản ChiaQua.inp có cấu trúc như sau:

 • Dòng 1: số n là số món quà (1 ≤ n ≤ 50)
 • Dòng 2: giá trị các món quà là các số nguyên dương có cùng đơn vị tính (0 ≤ GT[i] ≤ 500).

Dữ liệu ra: tệp văn bản ChiaQua.out có cấu trúc như sau:

 • Dòng 1: nếu chia được thì ghi số cách chia, ngược lại thì ghi “Khong chia duoc”.
 • Các dòng sau trong trường hợp chia được, mỗi dòng là 1 cách chia với quy ước người thứ nhất có tên là “X”, người thứ hai có tên là “Y” và phải tương ứng với thứ tự của các món quà mà Minh đã đưa
 Ví dụ 1: ChiaQua.inp   ChiaQua.out
  5

4 2 8 9 3

  2

X Y Y X Y Y X X Y X

 

 Ví dụ 2: ChiaQua.inp   ChiaQua.out
  4

4 2 8 9

  Khong chia duoc

— HẾT —

Hướng dẫn giải Đề thi HSG tin học 9 Sóc Trăng 1718

Bài thi Pascal của Sóc Trăng năm nay là bài chia quà, hay chính là bài toán chia kẹo nhưng cho dữ liệu nhỏ chỉ không quá 50 món quà vì vậy bài toán này các bạn có thể giải theo hai hướng sau:

Hướng 1: Dùng quy hoạch động đơn giản để giải quyết giống cách giải quyết bài toán chia kẹo truyền thống.

Hướng 2: Vì dữ liệu nhỏ (không quá 50) nên cũng có thể sử dụng kĩ thuật quay lui cho đơn giản, tuy nhiên cách giải quyết này chương trình sẽ chạy chậm hơn theo cách 1.

Chúc các bạn code thành công, có gì thắc mắc vui lòng comment liên hệ với admin.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button