Môn Tin Học

Đề Thi HSG Tin Học năm học 2012 – 2013

TỔNG QUAN BÀI THI

 

Tên bàiFile chương trìnhFile dữ liệu vàoFile kết quả
Bài 1Dãy sốDAYSO.PASDS.INPDS.OUT
Bài 2Ghi đĩaGHIDIA. PASGD.INPGD.OUT
Bài 3Ma trậnMATRAN.PASMT.INPMT.OUT

Hãy lập trình bằng ngôn ngữ lập trình  TURBO PASCAL hoặc FREE PASCAL  để giải các bài toán sau:

 

Bài 1 (7 điểm) Dãy số

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử (0< N < 1000), các (│A[i]│<100) Viết chương trình sắp xếp lại các phần tử trong dãy như sau: các số âm ở đầu dãy, số 0 ở giữa rồi đến các số dương.

Dữ liệu vào cho file DS.INP gồm:

  • Dòng đầu: phần tử N của dãy A
  • Dòng tiếp theo: các phần tử A[i] trong dãy, mỗi phần tử cách nhau ít nhất một khoảng trống

Dữ liệu ra ghi ra file DS.OUT gồm:

  • Dòng đầu: phần tử N
  • Dòng tiếp theo: các phần tử A[i] trong dãy sau khi sắp xếp, mỗi phần tử cách nhau ít nhất một khoảng trống
Ví dụ:DS.INP
104   -5  5   6   -3  8   0   -1  8   9
DS.OUT
    10    -5  -3  -1  0   4   5   6   8   8   9

 

Bài 2:  (7 điểm) Ghi đĩa

Mỗi đĩa CD ROM đều có dung lượng ghi tối đa là M Mega Byte (0<M <=700), các bài hát có dung lượng Ti Mega Byte (0<Ti<=50). Viết chương trình ghi các bài hát lên đĩa CD ROM sao cho số bài hát có thể ghi trên đĩa là nhiều nhất và tổng dung lượng các bài hát đã ghi trên đĩa.

Dữ liệu vào cho file GD.INP gồm:

–         Dòng đầu: dung lượng đĩa M và số bài hát

–         Dòng tiếp theo: dung lượng của từng bài hát Ti, dung lượng của mỗi bài cách nhau ít nhất một khoảng trống

Dữ liệu ra ghi ra file GD.OUT gồm:

–         Dòng đầu: số bài hát ghi trên đĩa nhiều nhất và tổng dung lượng các bài hát đã ghi trên đĩa

–         Dòng hai: dung lượng từng bài hát đã ghi trên đĩa

 

Ví dụ:GD.INP
          70      10          20      15      25      19      18      12      14      10      22      14
GD.OUT
    5        65          10      12      14      14      15

 

Bài 3:   (6 điểm) Ma trận

Cho mảng 2 chiều A có kích thước NxN với (0<N<=10), các A[i,j] là các số nguyên (0<= A[i,j]<100). Viết chương trình sắp xếp lại mảng 2 chiều theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

Dữ liệu vào  cho file MT.INP gồm:

  • Dòng đầu: phần tử N của mảng A
  • Dòng tiếp theo: các phần tử A[i,j] của mảng, mỗi phần tử cách nhau ít nhất một khoảng trống.

Dữ liệu ra ghi ra file MT.OUT gồm:

  • Dòng đầu: phần tử N
  • Dòng tiếp theo: các phần tử A[i,j] của mảng đã được sắp xếp, mỗi phần tử cách nhau ít nhất một khoảng trống.
Ví dụ:MT.INPMT.OUT
   4   4

 

———-HẾT——–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button