Đề thi HSG toán 9 Cấp trường Bạc Liêu – Năm học 2009- 2010 – Có đáp án

Đề thi HSG toán 9 Cấp trường Bạc Liêu – Năm học 2009- 2010 – Có đáp án

Trong đề thi có câu:

Bài 4: Cho đường tròn (O;R) và điểm P ở bên trong đường tròn đó. Qua P vẽ hai dây cung AB và CD vuông góc với nhau. Chứng minh:

a, PA.PB = PC.PD

b, Tổng AC²+CB²+BD²+DA² không phụ thuộc vào vị trí điểm P

c, Khoảng cách từ tâm O đến AC bằng nửa độ dài cạnh BD

d, Nếu điểm P cố định, hai dây AB và CD thay đổi nhưng luôn vuông góc với nhau tại P thì hãy xác định vị trí của AB và CD để  SACBD lớn nhất?

Xem file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button