Đề thi HSG toán 9 huyện Di Linh năm học 2010 – 2011

Đề thi HSG toán 9 huyện Di Linh năm học 2010 – 2011


Đây là đáp án (Câu 3 mình thấy đáp án chưa thỏa đáng, bạn xem comment phía dưới)

2 Comments

 1. Mình thấy đáp án câu 3 phía trên chưa thỏa đáng nên gửi lại đáp án câu 3:
  P = 2 =>(20p + 9) = 49 là số chính phương.
  P> 2 , p nguyên tố nên p lẻ => p = 2k+1
  =>(20p + 9) = 20(2k+1) + 9 = 40k +29
  Lại có 20p + 9 là số chính phương lẻ nên chia 8 dư 1
  (Bạn tự chứng minh bình phương của một số lẻ chia 8 dư 1)
  Mà 40k +29 chia 8 dư 5
  Nên không thỏa đáng
  Vậy p =2 là kết quả duy nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button