Blog

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2015 – 2016 – Có hướng dẫn

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2015 – 2016 – Có hướng dẫn

I. Phần đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng 1516

Bài 1.(4 điểm)

a) Cho biểu thức:

[latex size=2]P = \frac{{2\sqrt x }}{{\sqrt x + 3}} + \frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 3}} – \frac{{3 – 11\sqrt x }}{{x – 9}}[/latex]

Tìm x để biểu thức P < 1

b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của phân thức:

[latex size=2]E = \frac{{{x^2} + 2x + 3}}{{{x^2} + 2}}[/latex]

Bạn hãy xem thêm:

Bài 2 (4 điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi a thuộc Z thì 2a3 + 3a2 + a chia hết cho 6.

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên x, y thì

A = (x + y)(x + 2y)(x + 3y)(x + 4y) + y4 là số chính phương.

Bài 3 (4 điểm)

Hai người cùng làm một công việc. Nếu cả hai cùng làm chung thì 8 giờ hoàn thành công việc. Hai người cùng làm được 6 giờ, sau đó người thứ nhất đi làm việc khác và người thứ hai tiếp tục làm 5 giờ nữa thì hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải hoàn thành công việc trong mấy giờ?

Bài 4 (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Một đường thẳng qua A cắt đường tròn đường kính AB tại M, cắt đường tròn đường kính AC tại N. Điểm A nằm giữa hai điểm M và N.

a) Chứng minh góc MHN vuông

b) HM cắt AB tại I, HN cắt AC tại J. Chứng minh IJ // MN

Bài 5 (4 điểm)

Cho đường tròn (O; R) và đường tròn (O’; R’), tiếp xúc ngoài tại A (R > R’). Vẽ các đường kính AOB của đường tròn (O) và Ao’C của đường tròn (O’). Dây DE của đường tròn (O) vuông góc với BC tại trung điểm K của BC.

a) Tứ giác BDCE là hình gì? Chứng minh.

b) Gọi I là giao điểm của EC với đường tròn (O’). Chứng minh ba điểm D, A, I thẳng hàng.

c) Chứng minh KI là tiếp tuyến của đường tròn (O’).

— Hết —

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button