Đề thi

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Bắc Kạn – Năm học 2010 – 2011

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Bắc Kạn – Năm học 2010 – 2011

Câu 3: (4 điểm) Cho ba đường thẳng:

x + y = 1                        (d1)

x – y = 1                        (d2)

(k + 1)x + (k – 1)y = k + 1 với k ≠ 1 (d3)

Tìm các giá trị của k để:

  1. (d1) và (d3) vuông góc với nhau.
  2. ba đường thẳng (d1), (d2)và (d3) đồng quy tại một điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 6: (4 điểm) Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng xy không giao nhau. Từ một điểm M tùy ý trên xy kẻ hai tiếp tuyến MP và MQ với đường tròn (O) trong đó P, Q là các tiếp điểm. Qua O kẻ OH ^ xy, dây cung PQ cắt OH ở I, cắt OM ở K. Chứng minh:

  1. OI.OH = OK.OM = R2 ;
  2. PQ luôn đi qua một điểm cố định khi M thay đổi trên xy.

Xem đầy đủ trong file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button