Đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2004-2005

Đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2004-2005

2 Comments

  1. với a1, a2, a3 > 0 và a1 + a2 + a3 = 3
   ta có: a1 + 1/a1 + a2 + 1/a2 + a3 + 1/a3 >=6
   hay 1/a1 + 1/a2 + 1/a3 >=3
   dấu “=” xảy ra khi ai = 1/ai hay ai = 1
   Vậy chỉ tìm được a1 = a2 = a3 = 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button