Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2 đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 07/05/2020. Đề thi này sẽ bao gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút. Các câu hỏi sẽ được bám sát vào chương trinh học đã được tinh giảm trong thời gian dịch Covid-19.

Dưới đây, là nội dung của đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2020 môn Toán kèm theo đáp án, xin mời các bạn cùng tham khảo. Không những vậy, quý thầy cô và các bạn cùng có thể tham khảo thêm Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2

Đáp án Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2

1. A 11. D 21. B 31. B 41. A
2. A 12. D 22. D 32. C 42. B
3. A 13. D 23. B 33. D 43. C
4. B 14. A 24. C 34. D 44. D
5. C 15. B 25. A 35. A 45. C
6. C 16. C 26. B 36. B 46. C
7. D 17. D 27. C 37. C 47. D
8. A 18. D 28. C 38. D 48. B
9. C 19. C 29. D 39. D 49. B
10. C 20. B 30. A 40. A 50. B

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 1

Đáp án Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 1

1. A 11. A 21. A 31. A 41. B
2. A 12. C 22. B 32. B 42. A
3. C 13. B 23. C 33. B 43. C
4. D 14. D 24. A 34. C 44. C
5. A 15. D 25. B 35. B 45. B
6. B 16. A 26. A 36. A 46. C
7. B 17. B 27. C 37. A 47. D
8. D 18. B 28. D 38. B 48. B
9. A 19. C 29. A 39. D 49.B
10. C 20. D 30. C 40. A 50. C

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *