Đề thi Olympic tin học không chuyên tỉnh Bắc Giang – Bảng B THPT – Năm 2015

Đề thi Olympic tin học không chuyên tỉnh Bắc Giang – Bảng B THPT – Năm 2015

Tổng quan bài thi:

Bài – Tên bài Tên tệp chương trình Tên tệp dữ liệu Tên tệp kết quả
Bài 1. Chia dãy. CHIADAY.PAS CHIADAY.INP CHIADAY.OUT
Bài 2. Độ cao của số tự nhiên. DOCAO.PAS DOCAO.INP DOCAO.OUT
Bài 3. Phần thưởng. THUONG.PAS THUONG.INP THUONG.OUT
Bài 4. Bài tập Exel.

Học sinh dùng ngôn ngữ lập trình Pascal viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1 (20 điểm). Chia dãy

Cho dãy N số nguyên dương a1, a2, .., aN (dãy A). Một cách chia dãy với chỉ số k thành hai phần là a1, a2, .., ak-1 và ak, ak+1, .., aN.

Yêu cầu: Hỏi cỏ thể chia dãy A thành hai phần sao cho tổng các phần tử của chúng bằng nhau không?

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản CHIADAY.INP gồm:

– Dòng 1 ghi số nguyên N (1 ≤ N ≤ 105);

– Dòng thứ hai ghi các số nguyên ai (i lần lượt từ 1 đến N, 1 ≤ ai ≤ 109 ), các số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: ghi ra tệp văn bản CHIADAY.OUT gồm một số nguyên duy nhất là chỉ số k nếu tìm được cách chia, ghi số -1 nếu không tìm được cách chia

Ví dụ:

CHIADAY.INP CHIADAY.OUT
5

1 2 5 7 1

4
6

1 1 2 3 7 9

-1

Bài 2 (20 điểm) Độ cao của số tự nhiên.

Cho dãy N số tự nhiên a1, a2, .., aN. Độ cao của một số tự nhiên là tổng các chữ số của số đó. Ví dụ số 2014 có độ cao là 7 (2+0+1+4).

Yêu cầu: Tìm số có độ cao lớn nhất trong dãy A.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản DOCAO.INP gồm:

– Dòng 1 ghi số nguyên N (1 ≤ N ≤ 1000);

– Dòng thứ hai ghi các số nguyên ai (i lần lượt từ 1 đến N, 0 ≤ ai ≤ 1016 ), các số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: ghi ra tệp văn bản DOCAO.OUT gồm:

– Dòng 1 ghi một số là số lượng số có độ cao lớn nhất;

– Dòng 2 ghi một số là độ cao lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

DOCAO.INP DOCAO.OUT
4

1019  12  99  20000

1

18

Bài 3. (20 điểm) Phần thưởng.

Đầu xuân mới, các nam thanh nữ tú nô nức kéo nhau đi trẩy hội. Vẫn như hàng năm Ban tổ chức lễ hội có tổ chức một trò chơi cho các cặp đôi nam-nữ. Đặc biệt hơn là phần trao thưởng, năm nay Ban tổ chức sẽ trao một phần thưởng nữa (ngoài các phần thưởng chính thức của các cặp đôi đoạt giải), đó là: khi các cặp đôi vào tham dự phần thi của mình thì mỗi người nhận được một mã số (một số nguyên không quá 10 chữ số ghi trên tờ giấy), các cặp đôi sẽ được trao thưởng nếu hai người đó có nhiều chữ số giống nhau nhất.

Yêu cầu: Cho danh sách các cặp đôi với các mã số của mình. Hãy tìm ra các cặp đôi nhận được phần thưởng.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản THUONG.INP gồm:

– Dòng 1 ghi số nguyên dương N (2 ≤ N ≤ 1000);

– Dòng thức i trong N dòng tiếp theo ghi thông về một cặp đôi nam-nữ thứ i: Tên người Nam, Mã số người nam, Tên người nữ, Mã số người nữ (Các phần cách nhau một dấu cách)

Kết quả: ghi ra tệp văn bản THUONG.OUT là chỉ số của các cặp đôi nhận được phần thưởng (tăng dần theo chỉ số, các số cách nhau một dấu cách).

Ví dụ:

THUONG.INP THUONG.OUT
5

An 10231 Binh 1230

Nam 2222 Nu 12200

Hoang 12998 Lan 199872222

Tuan 1234 Huong 5678

Hoi 0603 Xuan 2015

1 3

 

Bài 4. (10 điểm) Học sinh dùng phần mềm Exel tạo bảng sau:

Yêu cầu:

– Em hãy tạo bảng trên;

– Dùng hàm để hoàn thiện vào các ô ?;

+ Ô tổng điểm được tính bằng Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn 4

+ Ô Kết quả ghi “Đỗ” hoặc “Trượt”, nếu tổng điểm ≥ 20 và không có điểm các môn =0 thì ghi “Đỗ”, các trường hợp còn lại ghi “Trượt”

+ Ô xếp loại ghi “Giỏi”; “Khá”, “Trung bình” hoặc để trống:

Loại “Giỏi”: Tổng điểm ≥ 32, không có môn nào dưới 7.0, Học lực Giỏi, Hạnh kiểm Tốt;

Loại “Khá”: Tổng điểm ≥ 28, không có môn nào dưới 6.0, Học lực Khá hoặc Giỏi, Hạnh kiểm Khá hoặc Tốt;

Loại “Trung bình”: Đỗ mà không đạt loại Giỏi hoặc Khá;

Để trống: Các học viên có Kết quả là “Trượt”

+ Các ô ở phần thống kê ghi số lượng các loại.

———————————————- Hết ———————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button