HomeĐề thi THPT quốc gia 2020 môn Toán

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

 

Đề thi thử

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 1


Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 2
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 3
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 4
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 5

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 4

1.C 11.B 21.D 31.B 41.D
2.A 12.D 22.C 32.C 42.C
3.C 13.A 23.B 33.D 43.B
4.A 14.C 24.D 34.B 44.C
5.B 15.D 25.D 35.B 45.A
6.C 16.B 26.C 36.A 46.A
7.A 17.A 27.C 37.C 47.C
8.C 18.A 28.D 38.C 48.B
9.D 19.D 29.D 39.A 49.A
10.C 20.D 30.C 40.B 50.A

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 4

giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 1
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 2
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 3
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 4
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 5
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 5
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 6
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 7
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 4 trang 8
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 9
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 10
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 11
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 12
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 13
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 14
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 15
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 16
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 17
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 18
giải chi tiết đề thi thử môn THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa trang 19

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *