HomeĐề thi THPT quốc gia 2020 môn Toán

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 5

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 5

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

 

Đề thi thử

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 1


Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 5

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 5

1.D 11.B 21.A 31.A 41.B
2.A 12.A 22.A 32.C 42.D
3.D 13.B 23.C 33.B 43.D
4.D 14.A 24.C 34.B 44.D
5.A 15.A 25.C 35.C 45.D
6.D 16.D 26.A 36.B 46.A
7.D 17.B 27.D 37.D 47.A
8.A 18.B 28.D 38.C 48.C
9.D 19.B 29.C 39.B 49.A
10.C 20.D 30.D 40.C 50.A

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 5

giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 1
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 2
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 3
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 4
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 5
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 6
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 7
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 8
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 9
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 10
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 11
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 12
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 13
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 14
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 15
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 16
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 17
giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán theo đề minh họa trang 18

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *