Đề thi

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

 

Kiến thức trong đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học các em đã học ở lớp 10, 11, học kì 1 lớp 12

Đề thi thử

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6 trang 1
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6 trang 2
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6 trang 3
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6 trang 4
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6 trang 5
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 6 trang 6

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 6

1.C11.D21.A31.A41.C
2.B12.D22.A32.C42.C
3.A13.C23.A33.B43.C
4.A14.D2434.A44.C
5.D15.D25.C35.A45.C
6.A16.A26.A36.C46.D
7.C17.D27.D37.B47.B
8.D18.B28.C38.D48.C
9.C19.B29.A39.C49.A
10.A20.C30.B40.B50.B

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 6

giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 1
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 2
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 3
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 4
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 5
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 6
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 7
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 8
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 9
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 10
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 11
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 11
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 12
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 13
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 14
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 15
giải đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa trang 16

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button