Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

 

Kiến thức trong đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học các em đã học ở lớp 10, 11, học kì 1 lớp 12

Đề thi thử

Câu 1. Số cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc là

A. 8!

B. 8⁸

C. 56

D. 8

Câu 2. Cho cấp số cộng (un)

(un)u1=3

u1=−3 và công sai d = 3. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. u5=7

u5=7

B. u3=3

u3=3

C. u6=9

u6=9

D. u4=5

u4=5

Câu 3. Quả bóng rổ size 7 có đường kính 24.5 cm. Tính diện tích bề mặt quả bóng rổ đó (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

A. 629 cm²

B. 1886 cm²

C. 8171 cm²

D. 7700 cm²

Câu 4. Cho hàm số y=x33x2+x+2019

y=x33−x2+x+2019

A. Hàm số đã cho đồng biến trên ℝ.

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên (-∞;1)

C. Hàm số đã cho đồng biến trên (-∞;1) và nghịch biến trên (1;+∞)

D. Hàm số đã cho đồng biến trên (1;+∞) và nghịch biến trên (-∞;1)

Câu 5. Một khối lập phương có thể tích bằng 22a3

22a3 . Cạnh của hình lập phương đó bằng

A. a3

a3

B. 2a

C. 22a

22a

D. a2

a2

Câu 6. Phương trình log(x+1)=2

log(x+1)=2 có nghiệm là

A. 11.

B. 9 .

C. 101.

D. 99 .

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 7 trang 1


Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 7 trang 2
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 7 trang 3
Đề thi thử THPTQG môn Toán 2020 phát triển đề minh họa số 7 trang 4

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 7

Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A
1 A 11 B 21 B 31 A 41 C
2 B 12 A 22 C 32 C 42 D
3 B 13 B 23 B 33 B 43 B
4 A 14 A 24 A 34 A 44 D
5 D 15 D 25 A 35 C 45 C
6 D 16 D 26 A 36 D 46 A
7 A 17 B 27 D 37 B 47 B
8 B 18 C 28 C 38 A 48 A
9 B 19 A 29 C 39 C 49 B
10 D 20 D 30 A 40 D 50 B

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 7

giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 1
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 2
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 3
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 4
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 5
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 6
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 7
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 8
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 9
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 10
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 11
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 12
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 13
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 14
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 15
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 16
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 17
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 7 trang 18

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *