Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

 

Kiến thức trong đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học các em đã học ở lớp 10, 11, học kì 1 lớp 12

Đề thi thử

Câu 1. Cho tập S có 5 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của S là

A. 30.

B. 5

C. C25

C52

D. A25

A52

Câu 2. Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

A. 1; 1; 1; 1; 1.

B. -8; -6; -4; -2; 0.

C. 3;1; -1; -2; -4.

D. 12;32;52;72;92

12;32;52;72;92

Câu 3. Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng 4 và độ dài đường sinh bằng 5.

A. 12π

B. 36π

C. 16π

D. 48π

Câu 4. Cho hàm số y=f(x)

y=f(x)có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số y=f(x)

y=f(x) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. (-1; 0)

B. (1; +∞)

C. (0; 1).

D. (-1; 1)

Câu 5. Cho khối chóp S ABC có SA ⊥ (ABC) và SA = 2 , tam giác ABC vuông cân tại A và AB = 1. Thể tích khối chóp S ABC bằng

A. 16

16

B. 13

13

C. 1.

D. 23

23

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình 2x23x+2

2×2−3x+2

A. {0}

B. {3}

C. {0; 3}

D. {0; -3}

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 1


Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 2
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 3
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 4
Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 5

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 8

Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A
1 C 11 A 21 B 31 D 41 D
2 C 12 A 22 A 32 C 42 A
3 A 13 B 23 A 33 D 43 C
4 C 14 D 24 C 34 C 44 B
5 B 15 C 25 D 35 A 45 C
6 C 16 B 26 A 36 A 46 C
7 C 17 C 27 D 37 C 47 C
8 B 18 D 28 C 38 B 48 B
9 C 19 D 29 B 39 B 49 A
10 D 20 B 30 C 40 A 50 B

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 8

giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 1
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 2
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 3
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 4
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 5
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 6
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 7
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 8
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 9
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 10
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 11
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 12
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 13
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 14
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 15
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 16
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 17
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 18
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 19
giải đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 8 trang 20

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *