Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

 

Kiến thức trong đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học các em đã học ở lớp 10, 11, học kì 1 lớp 12

Đề thi thử

Câu 1. Thể tích khối lập phương ABCDA’B’C’D’ có \(AB = a\sqrt{2}\) bằng:

A. a³

B. 2a³

C. 4a³

D. 6a³

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau:

câu 2 đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2.

B. Hàm số đạt cực đại tại x = 3.

C. Hàm số đạt cực đại tại x = -2.

D. Hàm số đạt cực đại tại x = 4.

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(0;-1;3) và B(6;1; -3). Vectơ \(\overrightarrow{AB}\)  có tọa độ là

A. (6;2; -6).

B. (-6; 2; -6)

C. (6;0;0)

D. (6;2;6)

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

câu 4 đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

A. (-∞;-1)

B. (-1;1)

C. (0;+∞)

D. (-∞;+∞)

Câu 5. Với a , b là hai số dương tùy ý, \(log(a^3b^4)\) bằng

A. 3loga + 4logb

B. 4loga + 3logb

C. \(\dfrac{1}{4}loga + 3logb \)

D. \(2loga + \dfrac{1}{3}logb \)

Câu 6. Cho \(\int\limits_2^5f(x)dx = 4 \) và \(\int\limits_2^5g(x)dx = 3\), khi đó \(\int\limits_2^5[2f(x)-3g(x)]dx\) bằng

A. 1.

B. 12.

C. 7

D. -1.

Câu 7. Diện tích của mặt cầu bán kính a bằng:

A. 2πa²

B. 3πa²

C. πa²

D. 4πa²

Câu 8. Số nghiệm của phương trình \(log_2(x^2-2x+4)=2\)

A. 2

B. 1.

C. 0

D. 3

Câu 9. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α) đi qua A(1; -2;3) và song song mặt phẳng (Oxy) thì phương trình mặt phẳng (α) là

A. x – 1 = 0

B. x + 2y + z = 0

C. y + 2 = 0

D. z – 3 = 0

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số \(f(x) = e^x-2x\)

đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 1
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 2
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 3
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 4
đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9 trang 5

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 9

Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A
1 A 11 C 21 B 31 B 41 C
2 A 12 C 22 B 32 B 42 D
3 A 13 C 23 C 33 D 43 A
4 B 14 C 24 D 34 C 44 D
5 A 15 A 25 C 35 B 45 D
6 D 16 B 26 D 36 A 46 A
7 D 17 B 27 D 37 A 47 A
8 A 18 D 28 C 38 D 48 D
9 D 19 C 29 A 39 B 49 D
10 A 20 B 30 A 40 D 50 B

Lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 9

giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 1
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 2
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 3
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 4
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 5
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 6
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 7
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 8
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 9
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 10
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 11
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 12
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 13
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 14
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 15
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 16
giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2020 theo đề minh họa số 9 trang 17

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *