Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 của trường THPT Thị xã Quảng Trị

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 của trường THPT Thị xã Quảng Trị

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án

  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 có đáp án lần thứ nhất mã đề 101 của trường THPT thị xã Quảng Trị theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT .

Đề thi thử

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Thị xã Quảng Trị lần 2 trang 1


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Thị xã Quảng Trị lần 2 trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Thị xã Quảng Trị lần 2 trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Thị xã Quảng Trị lần 2 trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Thị xã Quảng Trị lần 2 trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Thị xã Quảng Trị lần 2 trang 6
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Thị xã Quảng Trị lần 2 trang 7

Đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 C 21 D 31 A 41 A
2 A 12 A 22 A 32 D 42 B
3 A 13 B 23 B 33 B 43 C
4 D 14 D 24 A 34 D 44 D
5 C 15 D 25 B 35 C 45 B
6 A 16 B 26 A 36 B 46 B
7 C 17 C 27 A 37 D 47 D
8 B 18 D 28 C 38 C 48 A
9 A 19 B 29 B 39 A 49 C
10 A 20 B 30 A 40 A 50 B

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án lần 2 của THPT thị xã Quảng Trịủa Bộ GD&ĐT.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *