Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

Đọc tài liệu xin mời các bạn học sinh lớp 12 xem thử đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 có đáp án vừa ra của THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT

Đề thi thử

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 1


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 5

– HẾT –

Xem thử đề thi thử toán 2020 khác: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Nghệ An

Đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 A 21 C 31 D 41 A
2 B 12 A 22 C 32 A 42 B
3 C 13 D 23 B 33 C 43 C
4 B 14 B 24 B 34 B 44 B
5 A 15 C 25 D 35 D 45 D
6 C 16 C 26 A 36 C 46 D
7 A 17 D 27 D 37 B 47 B
8 C 18 D 28 A 38 D 48 C
9 D 19 B 29 A 39 C 49 A
10 A 20 D 30 A 40 A 50 C

Lời giải chi tiết 10 câu hỏi cuối

giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 1
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 2
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 3
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 4
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 5
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 6
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 7

Chúc các em thi tốt!

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *