Đề thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết

Tóm tắt bài viết:

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án
  • 3. Lời giải chi tiết

Đọc tài liệu xin mời các bạn học sinh lớp 12 xem thử đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 có đáp án vừa ra của THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT

Đề thi thử

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 1
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 5

– HẾT –

Xem thử đề thi thử toán 2020 khác: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 lần 2 Nghệ An

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21C31D41A
2B12A22C32A42B
3C13D23B33C43C
4B14B24B34B44B
5A15C25D35D45D
6C16C26A36C46D
7A17D27D37B47B
8C18D28A38D48C
9D19B29A39C49A
10A20D30A40A50C

Lời giải chi tiết 10 câu hỏi cuối

giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 1
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 2
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 3
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 4
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 5
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 6
giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 THPT Chuyên Lê Khiết trang 7

Chúc các em thi tốt!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button