Blog

Đề thi tin học trẻ 2019 – Hải Phòng – Scratch tiểu học

Đề thi tin học trẻ 2019 – Hải Phòng – Scratch tiểu học

I. Phần tự chọn: Thí sinh chọn một trong 2 môi trường: SCRATCH hoặc LOGO để tập trình giải quyết các vấn đề cho trước. `

a. Môi trường SCRATCH

Bài I (30 điểm). Tìm kiếm tuần tự

Yêu cầu bắt buộc
Sử dụng Scratch viết chương trình yêu cầu nhập tần lượt 04 số tự nhiên từ bàn phím khác nhau
từng đôi một và đưa vào các biển nhớ al, 82, a3, a4. Sau đó nhập tiếp giá trị cần tìm kiếm và
lưu vào biến nhớ b. Chương trình sẽ sắp xếp giá trị trong các biển a1, a2, a3, a4 theo thứ tự
tăng dần sau đó tìm kiếm Đ vị hương g tí can để g0 9l. và s1 0p
ng eähipcdnthệngi gi 9409 101400)
đường nhà bầu sai 5n ngu ó0 0 TT)
Chương trình lưu với tên A1.sb3 hoặc A1-sb2.

Bài 2 (30 điểm). Đường đi trong mê cung

Một mẹ cũng là một hình cho trước được cho bởi các đường đi mẫu trắng được tạo nên từ các
vách ngăn mẫu đen (vật cần không thể đi qua đƯỢC). Mèo Tôi là một con rõ hội, nó được thả
vào trong mê CN để săn lùng con chuột. Bằng trí tuệ nhân tạo mô Tô đã định vị được
trong HỆ chỉ có một vị trí có chuột. Nhưng nó chưa biết đi đến vị trí còn chuột như thế nào
(biết rằng chắc chắn luôn có Ít nhất 01 đường đi từ Vị trí của mẹ Tới đến vị trí của con
chuột. Bạn hãy lập trình giải bài toán giúp mÈO Tô đến vị trí con chuột bằng các phím điều
khiển là các phím mũi tên trên bàn phím.

Yêu cầu bắt buộc:
HH Sử vừa lại ác 8 oan 9P 0 8) T
D.DETHVTIEUHOC.
Dù chuột được đ ti một Dù chuột được đ tí một trong côn ” cậng, mà Tô được đt tỉ được đt tỉ vì bắt kỷ
trên đường đi của thế CUNG:
HH In hơn dong TT TT

*E T2 Tinh văn siết dị Hà còn ” .
Chúng trình đưa lưu thành tép \3.xb4f ¡. VN vh2
b. Viöi trường LOGO
Bài I (30 điểm), Cung tạm giác
Hình bên được tạo bởi tam giác đến vài cảnh Tá TY: Tâm hãy vật hu h T tnc
MSWH oga để vẽ hình dưới (báu gêm DỊ tạm giác Tổ màn (báu gêm DỊ tạm giác Tổ man đo, ĐÍ BỊ toát Fế nhị ÂU ta
tỉnh điện tích phải bói đó.
3
Em hãy lưu và nộp tệp chương trinh A7./go và tệp -41.doc gồm hình em đã vẽ, các cầu lệnh
của MSWLogo theo trình tự đã về.
Bài 2 (30 điểm). Hoa Phượng
Hoa Phượng được coi là biểu trưng của Thành
phó Hải Phòng. nhân sự kiện Lễ hội Hoa Phương
đỏ, Ban tổ chức cẩn một logo biểu trưng Hoa
Phượng như hình bên (Cánh hon ngoài cùng tô
màu vàng viễn hồng, cánh hoa giữa tô màu đỏ.
cánh hoa trong cùng tô mẫu vàng). Em hãy viết
chương trình trong MSWLogo đã giúp Ban tổ
A2.Igo và tập
hức, lưu và nộp tập chương trình ..
“60a gồm ki quả chy chương nh, các cu nh côn MGI209 069 017
f”#àÌœ bê buộc: Thí sinh làm bài trên mỗi trường SCRATCE.
3 (09 tn)7Vblsee LÊMR Hoa Phsrns 6ó
, NMà2 (09 NingˆVhieee XÃ:

 

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button