Đề thi Tin học trẻ Bắc Giang 1819 – Có lập trình Scratch

Sưu tầm được Đề thi Tin học trẻ Bắc Giang 1819 – Có lập trình Scratch nay chia sẻ cho các bạn tham khảo

Có thể bạn quan tâm:

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG ĐÈ THỊ KHÓI TIỂU HỌC
HỘI THỊ TIN HỌC TRẺ CÁP THÀNH PHÓ

Phân thi thực hành ứng dụng
NĂM HỌC 2018 – 2019 Thời gian làm bài 90 phút
Ngày thi: 06/3/2019
Yêu cầu chung:

Em hãy tạo thư mục số báo danh của mình vào ö đĩa D:\THT2019-SBD

(SBD là số bảo danh). VÍ dụ: Em có số bảo danh là 001 thì tạo thư mục: THT2019-001

Câu 1: (20 điểm)

Năm 2018 và đầu năm 2019 là năm đại thành công của Bóng đá Việt Nam, cũng là năm
mà ngành thê thao Việt Nam thành công nhất trên đầu trườn; g quốc tế. Thành công của Bóng đá
Việt Nam là niềm tự hào của mỗi người đân Việt Nam. Bóng đá đã góp phân xây dựng lên tỉnh
đoàn kết dân tộc, xây dựng một đất nước ngày một phát triển và quảng bá hình ảnh của đất nước
chúng ta đến với bạn bẻ thê giới. Em hãy xây dựng một bài trình chiếu gồm 5 Slide với chủ “Bóng
đá Việt Nam” ghi lại những cảm nhận của em về thành công của Bóng đá Việt Nam, trong bài
trình chiều có chẻn hình ảnh mà em tự vẻ (Có thê dùng phân mềm Paint để vẽ). Lưu bải trình
chiều với tên là Czw1 vào thư mục đã tạo.

Câu 2: (10 điểm)

Em hãy dùng lệnh trong MSWLogo hoặc kéo thả các lệnh trong Scratch để tính tông dãy
số sau: l +2 +3 +……+2019. Lưu lại với tên Caw2.Ígo hoặc Caw2.sb2 vào thư mục đã tạo.

Câu 3: (20 điểm)

Cho hình bên tạo bởi 8 hình tam giác có kích thước 100 đơn vị. Á
Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo (hoặc trong
chương trình Scratch) đề vẻ và tô màu cho hình (chọn màu tô ngấu nhiên
và máu của bút vẽ trủng với mảu của hình).

Lưu bài làm với tên Caw3./gø hoặc Caw3.sb2 vào thư mục đã tạo.

Câu 4: (20 điểm)

Sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWLogo (hoặc trong
chương trỉnh Scratch) đề vẽ hình bên và tỉnh diện tích của hình bôi đen.
Biết cạnh hình vuông lớn là 200cm, các đỉnh của hình vuông nhỏ là điểm
chính giữa các cạnh hình vuông lớn. Lưu bài làm với tên Caw4.{gø hoặc
Cau4.sb2 vào thư mục đã tạo.
— HÉT —
(Thí sinh không được sử dụng tải liệu. Cán bộ coi thì không giải thích gì thêm)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button