Đề thi tin học trẻ Bắc Ninh – 2019 – Scratch

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi tin học trẻ Bắc Ninh – 2019 – Scratch

Bài1(40 điểm)

Từ những hình ảnh và từ Tiếng Anh cho trước, em hãy dùng phần mềm Scratch viết
chương trình học từ Tiếng Anh bằng cách chọn hình ảnh đúng với từ được hiển thị theo
Tnỏ phỏng như hình bên.

Bằng cách thích hợp, em hãy thêm đanh sách Tiếng Anh (trong file TexLtxU) và hình
ảnh cho trước (trong thư mục cho trước) vào chương trình

– Khi bắt đầu học thì hiển thị ngẫu nhiên một từ và 4 hình ảnh trong dỗ có một hình
ảnh đúng với từ được hiển thị.

– Mỗi lần hiển thị từ và hình ảnh ngẫu nhiên cách nhau 3 giảy,

– Khí em kích chọn hình ảnh đúng sẽ hiển thị “Very Good”, sai thì hiển thị “Wrong”

(Hình ảnh và từ Tiếng Anh cho trước trong thự mục Ï linh _Tu_caul)

Bài 2.(30 điểm)

Em hãy dùng phần mềm Scratch để giải 3 3
bài toán sau:

Yêu nhau cau sáu bổ ba 3 à

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Mỗi người một miếng trăm người

Cau mười bảy quả hỏi người ghét yêu?

Bài 3. (30 điểm)

Cho dãy số sau 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82…..

Em hãy viết chương trình Scratch để tính tổng 50 số chẵn đầu tiên của dãy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *