Đề thi tin học trẻ Đông Triều 2019 – có Scratch

Đề thi tin học trẻ Đông Triều 2019 – có Scratch

Câu 1 (30 điểm): Vẽ hình vuông

a) Hãy quan sát hình mẫu bên được ghép từ 5 hình vuông có kích
thước bằng nhau, cạnh màu xanh dương, Em hãy dùng lệnh trong trương trình MSWLogo để về hình theo mẫu, với cạnh của hình vuông được nhập vào từ bàn phím. Lưu kết quả trong tệp văn bản MS Word có tên Baila.doc gồm: Hình em đã vẽ và các câu lệnh theo trình tự đã vẽ.

b) Hãy cắt ghép hình vừa về để được một hình vuông mới, cạnh mẫu
đỏ (như hình dưới đây) và tỉnh điện tích của hình vuông mới.

Lưu kết quả trong tệp văn bản MS Wond có tên Ballb.doc gồm:

Hình cm đã về và các cầu lệnh theo trình tự đã vẽ.

Xem hướng dẫn vẽ hình vuông trên

Câu 2 (20 điểm): Tính tuổi

Cách đây 5 năm, tuổi của mẹ gắp 4 lần tuổi của con. Biết rằng tổng số tuổi của mẹ và của
coa hiện nay là 50, tính số tuổi của mẹ và của con hiện nay.

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWLogo hoặc câu lệnh trong Scratch
để thực hiện tìm lời giải của bài toán trên. Lưu kết quả trong tệp văn bán có tên tỉahtuol.doc gồm
các câu lệnh theo trình tự đã thực hiện.

‘Tệp lập trình tạo ra được lưu với tên: CAU2.1GO hoặc CAU2.sb2
Câu 3 (20 điểm): Trợ lý điện tích hình học

Em hãy sứ dụng ngôn ngữ lập trình Srcsteh xây đựng một chương trình trợ gióp hình học
thực hiện các yêu cầu sau:

1) Khi bấm vào nốt Suart, chú mèo sẽ nêu yêu cầu

“Nhắn phím số !: Bạn muốn nhắc lại công thức tính điện tích của hình (t:trên, v:vuông,

tg:tam giác, cn:chữ nhật, hí:hình thang”.

“Nhắn phím số 2: Bạn muốn tính điện tích của Hình”.

2) Nếu nhắn phím số 1 thì có tương tác: :

Nhập t: Diện tích hình tròn bằng: bán kính x bảo kính x pi; nhập v: Diện tích hình vuông

bằng: cạnh x cạnh; nhập tg: Diện tích của tam giáo bằng: cạnh x chiều cao/2; nhập en: Diệo

tích hình cbữ nhật bằng: dài x rộng; nhập kc: Diện tích hình thang bằng: (đầy lớn + đây
nhỏ) x chiều cao,

Nếu nhập phí số 2 thì yêu cầu nhập 1 số để tính điện tích kinh vuông (hình tròn) và đưa ra

màn hình thông báo kết quả tính.

Tập lập trình tạo ra được lưu với tên CAU34bÖ. !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button