Đề thi tin học trẻ huyện Đô Lương – Năm 2019 – Bảng A – Tiểu Học

Đề thi tin học trẻ huyện Đô Lương – Năm 2019 – Bảng A – Tiểu Học. Đề thi yêu cầu Học sinh thực hành trên Scratch

Bạn nên xem:

Em hãy sử dụng ngôn ngữ lắp trình kéo thả Scratch đề giải các bài

Bài 1: (Q điểm) — Tính tổng.

Viết chương trình nhập số tự nhiên n. Tính tổng của n số tự nhiên lẻ đầu tiên.
Vi dục. Với n=5 thì tổng cần tỉnh là: I+3+5+7+9 = 25,
Em hãy lưu lại bài làm với tên là tong.sb2

Bài2: (3 điểm) Tổng bai số hạng.

Cho bai đây số
Dây thử nhất: 1.3,.6,10,15…
Dây thứ hai: 15.18.227.343…
Đừng ngôn ngữ lập trình scratch tỉnh tổng của số hạng thứ 19 của dãy số thứ nhất với số
hụ hữ 55 của đầy số thủ tả thai c2 ga ˆ ợ
, ng ử Š của đầy SỐ thử 3, Hiển thị hai số đó vào một danh sách và thông báo tổng
mm hãy lưu lại bài làm với tên lạ tonghaisohang.sb2 l

Bài 3: (1 điểm }_ Ngôi sao,

TT hãy đăng phản mèm ® :
CÓ BếY dùng phụ :m Acratch đề về hình sạy Biểt bạ
THâu đồ. Doạn thẳng của rà ° : Su. ĐẾN bản kính hị òn lâ
‘ đó loạn thẳng của tâm “gồl sao đèn đỉnh ngội sao bà ¡nh Tình tròn là 20 và hình tròn
80 mẫu tảng, Có TH ME đường kính hình trọn Ngôi
lim hãy lưu li bái lậm với so ộ – Ngôi
. với tên là ñgoisao,sb2 J SLNE—..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button