Đề thi tin học trẻ Huyện Đức Trọng – Năm 2019 – Bảng A – Tiểu học

Bạn có thể cũng quan tâm:

HỘI THỊ TÌN HỢC TRẾ HUYỆN ĐỨC TRỌNG
LÀN THỨ II NĂM 2019
ĐÈ CHÍNH THỨC ĐỀ THÍ THỰC HÀNH BẰNG A – TIỂU HỌC
(Thời gian 100 phút. kế các thời gian giao đẻ)
Yêu cầu chưng. TRÍ sinh tạo một Folder ngoài môn hình Destop với tên tolder là số bảo danh của
thi sinh, các kết quả làm bài đêu lưu vdo trong thư mục vừa tạo. Nêu lưu ngoài thư mục, mắt bái
thi sinli tự chịu trách nhiệm.
1.PHÀN TỰ CHỌN: Thị sinh chọn ngôn ngữ MSILo£o hoặc Scratch 3.0 đẻ giải các câu sau:

Câu I: (5 điểm) Hình về bên được tạo bởi hình trỏn và các hình tam
giác, với bản kính hình tròn là $0 đơn vị. mỗi cạnh tam giác là 50 đơn
vị.

Em hãy vẽ hình theo mẫu vả lưu bài với tên là cau] .Igo hoặc cau ,sb3 À >
\
Câu 2: (5 điểm) Cho dây số sau: I;5;9;13:… Em hãy tìm số hạng ở vị trí thứ 50.
Em hãy lưu bài với tên là cau2.lgo hoặc cau2.sb3
Câu 3: (10 điểm) Có L7 xe vừa xe taxi vừa xe lam , Xe taxi có 4 bánh, xe lam có 3 bánh Người
ta đếm có 62 bánh, hỏi có máy xe taxi. máy xe lam?
Em hãy lưu bài với tên lá cau3.lgo hoặc cau3.sb3
HH. PHẢN BẮT BUỘC: Thí sinh sử dụng phần mềm Scratch 3.0
Câu 4: (10 điểm) Em hãy thiết kế 1 chương trình gồm I nhân vật Giáo viên. Khi em bấm phim
số 1, Giáo viên sẽ hỏi “Em hãy tỉnh chư vị hình vuông với mỗi cạnh là I00 đơn vị”

– _ Sau thởi gian 5 giảy, học sinh đưa ra đáp án. Nếu đáp án đúng thì GV đưa ra thông báo
“Chúc mừng em, đúng rồi, em bảm phim 2 đẻ kết thúc”, nếu đáp án sai GV đưa ra thông
bảo “tiếc quá sai rồi, mời em lắm lại”

-_ Nếu em bắm sai các số theo yêu cầu của nhân vật thi sẽ đưa ra yêu cầu nhập lại.

– _ Em lưu bài với tên: cau4.sb3

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button