Đề thi Tin học trẻ Huyện Hương Khê – Hà Tĩnh 2019

Đề thi Tin học trẻ Huyện Hương Khê – Hà Tĩnh 2019

A.PHẦN TỰ CHỌN:

àm tác hại tàn vàng HƠN; ĐH SH. ch tuấn nơ z VIS lLuoyto tr… Xcratch dđ¿
tin E, Về hình /7$ điểm;
L.ưu bài vài tên Hai ge hoặc Bail.sb2 vào thư mục đã tạo ơ trên
Hài 2, Tính tổng (75 đường (75 duong)
tình tang CN S279 111 15+ 191.22 cho đến khi số cuồi vụng gản bằng
LƯU nhất
Tự lên với tên Hai2.lgo hoặc Bai2,sb2 vào thư mục đã tạo ơ trên
thái 3, Định xe taxi và xe làm (25 điểm)
Có F7 xe Vừa xe taxi vừa xe lạm, Xư taxi có 4 bánh, xe lam có 3 bánh. Người
tí đêm cá 2 loại xe có 62 bánh, Hói có mẫy xe taxi, mãy xe lam?
1.ưu bài với tên i3ai3.lpø hoặc Bai3.sb2 vào thư mục đã tạo ở trên,

B PHẦN BÁT BUỘC: Thí sinh sử dụng ngôn ngữ Scratch

Hài 4, Trò chơi mèo và đồng (29 điểm)
làm hãy tạo ra trò chơi như sau: Khi thực hiện trò chơi quả bóng sẽ đi
¡ 5 – ¿ ˆ ˆ 3 .^ .a * v.. > BÀ
chuyển nhanh trên sàn khẩu một cách ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của người chơi là
nhảy chuột nhanh lên quả bóng càng nhiều lần càng tốt. Khi kết thúc thời gian thì
trẻ chơi dừng lại và kéo thông báo ““Irô chơi kết thúc” và thông báo số lần em
nháy chuột chính xác lên quả bóng,
Yêu cầu: _.
* Thiết lập thời giản chớ mới lần chơi là 30 giây
.. 4 + * 4 .. % ..
– thời gian mỗi lân bóng, xuất hiện là 0,7 giây,
{.ưu bài với tên Bai 4.sb2 vào thư mục đã tạo ở trên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button