Đề thi tin học trẻ huyện Kim Thành – Năm 2019 – Khối tiểu học

Đề thi tin học trẻ huyện Kim Thành – Năm 2019 – Khối tiểu học

 

Chú ý: Thí sinh ghi tên bài làm của mình và lưu trong thư mục có tên chính là họ tên,
số báo danh của mình trên ö cứng (ö D) trước khi làm bài thi.

Ví dụ: Nguyen_Van_A_01

Câu 1: (20 điểm). Biến báo giao thông.

Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình
MSWLogo để vẽ hình I – Biển báo giao thông
“Cấm dừng và đỗ xe”. Biết rằng bán kính vòng
tròn ngoài là 1 10 đơn vị, bán kính vòng tròn trong
là 90 đơn vị, độ dài đường chéo là I0 đơn vị. Tô
màu như quy định trong biển báo giao thông.

Sau đó em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản
Microsoft Word và phi tên là Bail .doc gồm:

– Hình mà em đã biết được. .

– Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ. — Hình l: Biển báo giao thông
*Cấm dừng và đỗ xe”

Câu 2 (50 điểm). Chủ đề: Sân trường em.

Sử dụng chương trình Paint trong Windows, em hãy vẽ bức tranh tả cảnh sân
trường em giờ ra chơi. Em sử dụng Microsoft PowerPoint tạo một tệp trình diễn với
chủ đề “Sân trường”. Mỗi slide có hiệu ứng hoạt hình hiệu ứng hoạt hình, hiệu ứng
chuyên trang và hình ảnh minh họa vẽ bằng Microsoft Paint.

Dùng phần mềm Microsoft PowerPoint lưu lại với tên sân trường, phần mở rộng
do chương trình ngầm định.

Câu 3: (10 điểm). Giải toán.

Mẹ đi chợ về mua cho Nam 27 viên bi giống hệt nhau vẻ hình dáng vả kích
thước. Tuy nhiên người bán hàng nói rằng trong số các viên bi trên có đúng một viên
có khối lượng nhẹ hơn. Em hãy dùng một chiếc cân đĩa để tìm ra viên bi nhẹ đó. Yêu
cầu số lần cân là nhỏ nhất.

Dùng phần mềm Microsoft Word lưu lại bài toán với tên là BAI13, phần mở rộng
do chương trình ngầm định.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button