Đề thi tin học trẻ Huyện Việt Yên – Năm 2019 – Có lập trình Scratch

Xin chia sẻ với các bạn Đề thi tin học trẻ Huyện Việt Yên – Năm 2019 – Có lập trình Scratch

Mình tách lấy chữ từ đề trên được kết quả:

HỘI THỊ TIN HỌC TRẺ ĐÈ THỊ THỰC HÀNH – KHÓI TIỂU HỌC
HUYỆN VIỆT YÊN NĂM 2019 Ngày thi: 26/02/2019
————————— Thời gian thí: 90 phút (không kế thời gian giao đê)

Họ và tên:…………………………………………. Số báo danh:…………………… c2
Yêu cầu: Thí sinh tạo thư mục SBD….. trong ô D và lưu các bài làm bào thư mục đó theo yêu
cầu của từng bài. Ví dụ em có số báo danh A04 thì thư mục là SBD_A04

Bài 1: Có một cánh quạt được thiết kê như hình bên, biết
mỗi cánh có chiều dài 200, chiều rộng 50. Em hãy sử dụng phần
mềm Logo tạo một thủ rục lệnh để về được cánh quạt như hình bên
sao cho chỉ cần 01 lần gô lệnh.

Bài 2: Sử dụng phần mềm Logo, tạo thủ tục lệnh đẻ thực hiện những phép toán sau sao
cho kết quả được hiển thị ở sân chơi rùa và cho biết kết quả khi thực hiện lệnh

a) 60 x 150 + 2015 – 1995

b) (2028 + 2017) x (1989 – 789 + 2009) – 2013 x 3

c) 30 + 20 – (15 + 95) x 5 + 95 x20— 35

Bài 3: Sử dụng phần mềm Paint để vẽ bức tranh phong cảnh con đường đến trường.
Lưu bài vẽ với tên là conduongdentruong.]pg

Bài 4: Sử dụng phần mềm PowerPoint thiết kế bài trình chiêu với các yêu cầu sau:

1. Slide đầu giới thiệu thông tin về thí sinh.

2. Tạo các Slide trình bảy lời giải của Bài 1, Bài 2 với các hiệu ứng xuất hiện phủ hợp.

3. Tạo các Slide viết cảm nghĩ của em vẻ bức tranh con đường đến trường ở bài 3.
Trong đó có chèn bức tranh em đã vẽ và các hiệu ứng xuất hiện phủ hợp.

Bài 5: Cho dãy số l; 2; 3:…; n. Sử dụng câu lệnh trong MSWLogo đẻ viết thủ tục tính
tông các số chẫn trong dãy số đã cho. Biết n là số được nhập từ bản phím.

~——— HIẾT –—-—–
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button