Đề thi tin học trẻ không chuyên – Khối Tiểu học – Năm 2002- Thành phố Đà Nẵng

Đề thi tin học trẻ không chuyên – Khối Tiểu học – Năm 2002- Thành phố Đà Nẵng

ĐỀ CHÍNH THỨC:

Bài 1: Quang cảnh lễ bế mạc WORLD CUP 2002

Em hãy sử dụng phần mềm đồ họa bất kỳ để vẽ quang cảnh lễ bế mạc WORLD CUP 2002 dự kiến tổ chức vào ngày 30/6/2002 tại Hàn Quốc. Bài làm được lưu trữ với tên là BAILAM1 với phần mở rộng mặc định của phần mềm đã sử dụng.

Bài 2: Tính số trang.

Để đánh số các trang sách của một quyển sách cần tất cả 1704 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài làm được ghi ở file BAILAML2.DOC của thư mục đang làm việc.

Bài 3: Tính số trang sách bị rơi.

Một cuốn sách bị rơi mất 1 mảng. Trang bị rơi đầu tiên có số trang là 587, còn trang cuối cùng cũng gồm 3 chữ số 5, 8, 7 nhưng được viết theo một thứ tự khác. Hỏi có bao nhiêu trang sách bị rơi ra.

Bài làm được ghi ở file BAILAM3.DOC của thư mục đang làm việc.

Bài 4: Trò chơi ô chữ.

Cho một bảng ô chữ thuật ngữ tin học. Cho biết các thuật ngữ trong ô chữ này đều là tiếng Anh (hoặc viết tắt của từ tiếng Anh). Em hãy điền các thuật ngữ tin học tương ứng với số ô theo hàng ngang, hàng dọc (mỗi ô chứa 1 ký tự). Cho biết bảng ô chữ và các chỉ dẫn theo hàng, theo cột như sau:

(Xem tiếp trong file word dưới đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button