Đề thi tin học trẻ không chuyên thành phố Đà Nẵng – Khối Tiểu học – Năm 2003

Đề thi tin học trẻ không chuyên thành phố Đà Nẵng – Khối Tiểu học – Năm 2003

ĐỀ CHÍNH THỨC :

Bài 1: Logo biểu tượng của Hội thi phần mềm sáng tạo

Em hãy sử dụng phần mềm đồ hoạ bất kỳ để vẽ logo biểu tượng của Hội thi phần mềm sáng tạo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất dự kiến tổ chức từ ngày 15/06/2003 đến 20/06/2003 tại thành phố Đà Nẵng. Bài làm được ghi ở file là BL1 với phần mở rộng mặc định của phần mềm đang sử dụng.

Bài 2: Bằng năm chữ số giống nhau và dấu phép tính (+, -, *, /), hãy biểu thị số 100.

Ví dụ : 111-11 = 100.

Hãy tìm tất cả các nghiệm của bài toán. Bài làm được ghi ở file BL2.DOC của thư mục đang làm việc.

Bài 3: Quan sát qui luật của dãy số sau và thay thế 3 dấu ? bởi  3 số tiếp theo của dãy số.

1, 3, 3, 9, 27, ?, ?, ?.

Bài làm được ghi ở file BL3.DOC của thư mục đang làm việc.

Bài 4: Cho 1 dãy số 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33

a) Có nhận xét gì về các số hạng của dãy số trên.

b) Hãy điền các số ấy vào bảng 9 ô vuông (hình 1) sao cho tổng các số ở các hàng ngang, các cột dọc và các đường chéo đều bằng nhau.

Bài làm được ghi ở file BL4.DOC của thư mục đang làm việc.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button