Đề thi tin học trẻ Lâm Đồng – Năm 2018 – Scratch Tiểu học

Xin giới thiệu với các bạn Đề thi tin học trẻ Lâm Đồng – Năm 2018 –  khối tiểu học. Theo nhận định của bản thân thì đề thi không hề “dễ ăn’ một chút nào cả, nhất là chỉ trong thời gian 100 phút.

Câu 1 (30 điểm): Học làm thợ xây

Em hãy sử dụng phần mềm Logo hoặc Scratch để vẽ bức tường như hình bên theo yêu cầu sau:

Bài xây tường – đề thi tin học trẻ Lâm Đồng

– Nhập chiều dài, rộng của viên gạch.
– Nhập số lượng viên gạch theo chiều dài, số lượng viên gạch theo chiều cao của bức tường.
– Tính diện tích bức tường xây được.

Em hãy lưu kết quả vào thư mục em đã tạo với tên:
– Đối với logo: buctuong.lgo
– Đối với Scratch: buctuong.sb2.

Câu 2 (30 điểm): Bảng điểm

Em hãy nhập vào một danh sách điểm của học sinh và thực hiện những yêu cầu sau:
– Nhập số lượng học sinh.
– Nhập vào điểm học sinh phải thỏa yêu cầu không nhỏ hơn không và không lớn hơn 10
(điểm học sinh được lưu vào trong bảng điểm với Scratch và dãy số điểm với Logo)
– Khi nhập đủ số lượng học sinh sẽ ngưng nhập
– Đếm xem có bao nhiêu học sinh từ 5 điểm trở lên.
– Điểm cao nhất là bao nhiêu.
– Có bao nhiêu học sinh đạt điểm cao nhất.

Ví dụ: Nếu nhập số lượng học sinh là 8 thì kết quả được hiển thị như sau:

(Đối với logo chỉ cần hiển thị kết quả)

Em hãy lưu kết quả vào thư mục em đã tạo với tên:

– Đối với logo: bangdiem.lgo
– Đối với Scratch: bangdiem.sb2.

Câu 3 (40 điểm): Học tiếng anh

Từ những hình ảnh và từ tiếng anh cho trước em hãy dùng phần mềm scratch viết chương trình học từ tiếng anh bằng cách chọn hình ảnh đúng với từ được hiển thị theo như mô phỏng như hình bên.
Bằng cách thích hợp, Em hãy thêm danh sách từ tiếng anh (trong file Text.txt) và hình ảnh cho trước (trong thư mục cho trước) vào chương trình.

– Khi bắt đầu học thì hiển thị ngẫu nhiên một từ và 4 hình ảnh trong đó có một hình ảnh đúng với từ được hiển thị.
– Mỗi lần hiển thị từ và hình ảnh ngẫu nhiên cách nhau 4 giây.
– Khi em kích chuột chọn hình ảnh đúng sẽ hiển thị “Verry Good”, sai sẽ hiển thị “Wrong”.
Em hãy lưu tệp vào thư mục em đã tạo với tên hoctienganh.sb2
(Hình ảnh và từ tiếng anh cho trước trong thư mục Hình VaTu_Cau3)

Các bạn thử làm coi thế nào nha, xong rồi xem thêm game bóng Scratch này cũng rất hay đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button