Đề thi tin học trẻ Nghệ An – Năm 2018 – Bảng B – Khối THCS

Xin giới thiệu cùng các bạn Đề thi tin học trẻ Nghệ An – Năm 2018 – Bảng B – Khối THCS được tổ chức thita5i trường đại học Vinh.

Thí sinh lựa chọn một trong hai đề sau để làm bài thì:

Đề A – Đề thi tin học trẻ Nghệ An

Em hãy sử dụng ngôn ngữ Pascal hoặc C/C++ (Trên DevC++, Code Block) để giải các bài toán sau:

Bài 1: (20 điểm) Chia hết

Cho hai số nguyên dương m,n và số nguyên k.

Yêu cầu: Đếm xem có bao nhiêu số tự nhiên trong đoạn [m, n] chia hết cho k.

Dữ liệu vào: Từ file văn bản “CH.INP” gồm 3 số m,n,k mỗi số cách nhau một dấu cách trống (1 < m < n <104; |k|<=104).

Kết quả: Ghi ra file văn bản ‘CH.OUT’ số lượng các số tự nhiên chia hết cho k.

VD:

CH.INP CH.OUT
9 15 -3 3

Bài 2 (25,0 điểm) Số hữu hạn.

Với số nguyên dương n, ta tạo số mới bằng cách lấy tổng bình phương các chữ số của nó, từ số mới nhận được ta lặp lại công việc trên. Nếu trong quá trình đó, ta nhận được số mới là 1, thì số n ban đầu được gọi là số hữu hạn.

Ví dụ:

Với n = 19 ta có 19 ->82 -> 68 -> 100 – > 1; Như vậy 19 là số hữu hạn. Với n = 12, ta có: 12 -> 5 -> 25 -> 29 – 85 -> 89 -> 145 -> 42 -> 20-> 4 -> 16 ->37 ->58 -> 89 -> 145. Như vậy 12 không phải là số hữu hạn.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương x, in ra số hữu hạn nhỏ nhất lớn hơn x.

Dữ liệu vào: từ file văn bản NUMBER.INP gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương x với 1 <= x <= 1014 và số dòng không vượt quá 20.

Kết quả: GHi ra file văn bản NUMBER.OUT số hữu hạn tương tứng.

VD:

NUMBER.INP NUMBER.OUT
4

21

12

100

7

23

13

103

Bài 3 (30 điểm) Ký tự AB

Cho xâu kí tự S có độ dài n (n <=106), chỉ bao gồm hai loại ký tự ‘A’, ‘B’.

Yêu cầu: Hãy đếm số lượng ký tự A và số lượng kí tự B có trong xâu S.

Dữ liệu vào: Từ file văn bản QUERYAB.INP; Chứa xâu S.

Kết quả: Ghi ra file văn bản QUERYAB.OUT là một cặp số nguyên là số ký tự A, số kí tự B mỗi số cách nhau một dấu cách trống.

VD:

QUERYAB.INP QUERYAB.OUT
ABBAB 2 3

Bài 4 (25 điểm) Mini Game

Em hãy sử dụng ngôn ngữ Scratch để giải bài toán sau:

Nhân dịp giáng sinh, người tuyết nhận được một phép nhiệm màu từ ông già Noel. trong thời gian 30 giây, người tuyết hứng những bông hoa tuyết rơi để đắp lên mình. Mỗi lần hứng được một bông tuyết thì thân hình người tuyết sẽ tăng thêm 10%.

Yêu cầu:

1. Thiết kế sân khấu như hình đã cho.

Đề thi tin học trẻ Nghệ An – Năm 2018 – Bảng B – Khối THCS
  • Sân khấu: winter
  • Nền: Hình chữ nhật màu đỏ nằm ở đáy hình nền.
  • 5 bông tuyết snowflake, kích thước mỗi bông 31 x 31
  • Người tuyến snowman kích thước 36 x 48.

2. Người tuyết có thể chạy ngang màn hình bằng cách rê chuột và mỗi lần có 5 bông tuyết liên tuc5r ơi ngẫu nhiên từ trên xuống.

3. Trên màn hình luôn hiển thị các thông tin sau: Tổng số bông tuyết hứng được và thời gian đếm lùi.

4. Trong thời gian hứng, cứ để 4 bông rơi xuống nền, người tuyết sẽ bị đánh mốt dấu “x” (icon button5-b). Nếu có dấu X xuất hiện hoặc hết thời gian thì trò chơi phải kết thúc và hiển thị số bông tuyết đã hứng được.

Đề B – Đề thi tin học trẻ Nghệ An

Em hãy sử dụng ngôn ngữ Scratch để giải các bài toán sau;

Bài 1 (20 điểm): Điều khiển quạt.

Hè nóng bức, bố bạn Đức mua quạt mới có một số tính năng độc đáo.

Yêu cầu: Thiết kế sân khấu như hình đã cho

  • Sân khấu: room2.
  • Có hai nút ấn ON và OFF để bật, tắt quạt.
  • Có thể điều chỉnh tốc độ quay cánh quạt (3 nấc) quay theo chiều kim đồng hồ và màu cánh quạt (có 5 màu tự chọn).
Đề thi tin học trẻ Nghệ An – Năm 2018 – Bảng B – Khối THCS

Bài 2 (25 điểm) Tìm phần thưởng

Trong cuộc thi giải toán qua mạng internet mỗi học sinh đều có điểm tích lũy riêng của mình. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh là một số nguyên dương K (0 < K <= 106). Độit uyển trường THCS Tài Năng có N học sinh tham gia dự thi (2 <= N <= 100). Tại buổi gặp mặt trước kì thi cấp tỉnh, thầy hie65ut rưởng quyết định thưởng cho các học sinh trong đội tuyển Q triệu đồng, biết rằng điểm tích lũy của mỗi học sinh đều chia hết cho Q.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương Q lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản PT.TXT có cấu trúc như sau:

  • Dòng 1: GHi số nguyên dương N là số lượng học sinh
  • Dòng 2: Ghi n số nguyên dương lần lượt là điểm tích lũy của N học sinh, các số được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Màn hình hiển thị giá trị phần thưởng đạt được. Trong trường hợp Q = 0 thì thông báo “Không có tiền thưởng”.

Ví dụ:

PT.TXT Màn hình
5

15 24 45 36 27

Giá trị phần thưởng là 3 triệu đồng

Bài 3: (30 điểm). Tìm sách.

Cô Hoa – Một nhân viên phát hành sách đã sắp xếp sách giáo khoa lớp 7 theo tên cuốn sách trên kệ sách (được đánh số hiệu từ 1 đến n). Tuy nhiên, sau một thời gian phục vụ, các cuốn sách bị khách hàng xáo trộn vị trí nên cô Hoa gặp khó khăn trong thống kê số sách hiện còn. Cô Hoa đã ghi chép lại tên các cuốn sách hiện có trên mỗi kệ.

Yêu cầu: Em hãy giúp cô Hoa tìm một cuốn sách.

Dữ liệu vào: Tệp SACH.TXT chứa thông tin ghi chép số hiệu kệ và tên sách. Cứ mỗi dòng trong tệp lưu thông tin theo cấu trúc: Ký tự đầu tiên là số hiệu kệ, tiếp theo là tên các sách được phân biệt bằng dấu cách trống; mỗi kệ chỉ xuất hiện một lần trong tệp. Thông tin cuốn sách cần tìm do người dùng nhập vào.

Kết quả: Màn hình hiển thị số cuốn sách đã tìm được (nếu có) và các vị trí (kệ) đặt sách cần tìm.

Ví dụ:

SACH.TXT Màn hình
2toán văn địa toán địa

5sử văn

3sinh hóa toán anh tin toán

Sách cần tìm; toán

Có 4 cuốn sách toán trên các kệ:2, 3.

Bài 4 (25 điểm) Mini Game

(Giống bài 4 trong đề A)

Đừng quên tham khảo đề thi tin học trẻ An Giang 2018 2019 có nhiều bài Scratch rất hay.

Các bạn nào có lời giải hay vui lòng chia sẻ để các bạn cùng học hỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button