Đề thi tin học trẻ Ninh Bình 2018 – Bảng A – Lập trình Scratch

Xin giới thiệu với các bạn Đề thi tin học trẻ Ninh Bình 2018 – Bảng A – Lập trình Scratch

Mình dùng phần mềm chuyển file hình sang chữ thì được kết quả:

HỌI THỊ TIN HỌC TRẺ TỈNH NINH BÌNH LÀN THỨ XXI – NĂM 2018

ĐỀ THI THỰC HÀNH TRÊN MÁY
BẰNG A – HỌC SINH TIỂU HỌC
(Có 2 đề thị được in trên 2 mặt của mội tờ giây, thí sinh chọn † trong 2 để đề làm bài)
ĐÈ THỊ SỐ 2 – LẬP TRÌNH BẰNG SCRATCH
Thời gian: 100 phút – Thí sinh không được phép dùng tải liệu
Để thi có 3 câu, người coi thí không được giải thích gì thêm

Câu 1: Vẽ hoa ngũ giác

Hình bên mô phỏng một bông hoa, mà mỗi cánh hoa là một hình ngũ giác. Cho biết cạnh của hình ngũ giác nhỏ nhất (trong cùng) là 50, cạnh của các hình ngũ giác phía ngoài liên tục lớn hơn hình ngay trong nó là 20. Em hãy dùng các khối lệnh kéo thả của Scratch để vẽ lại hình này, trong đó có dùng biến để quản lý kích thước của các hình ngũ giác và sử dụng các vòng lặp lồng nhau để vẽ.

Bài làm được lưu thành tệp tin có tên là NGUGIAC.BS2

Câu 2 – Hoa thơm bướm lượn

Một con Bướm (Nhân vật 8uer/v/ có trong RR 8` — —.
thư viện của Scratch) bay dạo trong vườn hoa. Em ÁN g r eng.:.
hãy lập trình điệu khiến Bướm bay băng các phim IẾ “ng « Tả. .v
mùi tên lên – xuông – phải – trái, băt đầu từ giữa sân [HH NỔ NHAN l_
khâu. môi lần ân phím Bướm sẽ “bay” 10 bước và [phi «
đôi hình dạng L lần. Khi Bướm bay đến sắt đường ¬—
biên của sân khâu thì quay trở lại. Em cũng nhớ lựa ¬——.. ằằ BS
chọn một ảnh nên sân khâu cho phù hợp nhé! ¬– . .s.
Bài làm của em được lưu thảnh tệp có tên à NAM AAgð. ch.
BUOMBAY.SB2 –

Câu 3 – Xe con và xe to

… Có 15 chiếc xe ô tô (vừa xe con vừa xe to) cùng xuất phát đê chở 360 em học sinh của
khôi 4 đi trải nghiệm thục tế. trong đó mỗi xe con chờ được 15 em. môi xe to chớ được 30
em. Hỏi có bao nhiêu chiếc xe con và bao nhiêu chiếc xe to, biết răng các xe đều chờ hết sô
lượng có thẻ.
Em hãy dùng các khối lệnh kéo-thả của SCRATCH đê giải bài toán này và lưu chương
trình lại với tên tệp tin là XE.SB2

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button