Đề thi tin học trẻ PGD Bình Sơn – Năm 2018 – Khối tiểu học

Đề thi tin học trẻ PGD Bình Sơn – Năm 2018 – Khối tiểu học

Bài 1. (2,8 điểm): Vẻ hình.

Hình bên được tạo thành từ những hình ngũ giác đều có cạnh đài <<⁄ `
100pixclc. Em hãy sử dụng phần mềm MSW Logo hoặc Scarth tính toán, 41 N
viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tụ đề sẽ hình bên, ST Z1)

.. Bài lâm được lưu với tệp có tên Bail với phần mớ rộng mặc định của x XI
phần mềm soạn thảo văn bản (MS Word) vào thư mục vừa tạo ở trên gồm: S2

+ Hình em đã vẽ, N /Z

+ Các câu lệnh trong MSWV Ijogo hoặc Scarth theo trình tự đã về. ⁄ cx>=

Bài 2. (16,0 điểm): An toàn giao thông.

Trong chương trình “An toàn giao thông với nụ cười tuổi thơ” do Hội đồng Đội tổ chức, em
được phân công trình bày nội dung: “An toàn khi tham gia giao thông” với mục địch hướng dẫn các
bạn chấp hành các biển báo và đền tín hiệu giao thông.

„ „Em hãy sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoinl thiết kế một bài trình chiếu về chú
để “An toàn giao thông”, qua đó nhắc nhớ các bạn tự giác chấp hành đúng những quy định về an toàn
giao thông với yêu cầu sau:

Thiết kế tập tin trình chiều có tối thiểu 3 slide, trong đó có:
+ Ít nhất Ô1,slide sử dụng hình ảnh được vẽ từ phẩn mm Microsofl Paint theo chủ để đã cho để mình họa,
+ Sử dụng cáo hiểu ứng của phần mềm Microsoft PowerPoint tạo sự chú ý cho người xem.
+ Lưu với tệp cổ tên Bai2 với phần mở rộng mặc định của phần mềm Microsoft PowerPoint

Bài 3. (3,0 điểm): Tính trung bình cộng.

Em hãy sử dụng phần mềm MSW Logo hoặc Scanth để giải bài toán sau:
Tỉnh trung bình cộng của dãy số 5 + 8 + 11 + 14 +…. + n, BiẾt đấy số trên có 1977 số hạng,
Bài làm được lưu với tệp có tên Bai3 với phần mở rộng mặc định của phần mềm soạn thảo văn
bản (MS Word) vào thư mục vừa tạo ở trên gồm:
+ Kết quả của bải toán.
+ Các câu lệnh trong MSW Logo hoặc Scarth theo trình tự để giải quyết bài toán,

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button