Đề thi tin học trẻ phần Scratch TP Hà Nội năm 2019

Xin giới thiệu với các bạn Đề thi tin học trẻ phần Scratch TP Hà Nội năm 2019

Bài 1 (30 điểm) Vẽ hình

a) Em hãy viết chương trình để vẽ hình vuông có cạnh 100 đơn vị

b) Em hãy xây dựng thủ tục (khối – blog) để vẽ hình đa giác đều n cạnh, độ dài cạnh là a đơn vị. Ứng dụng để vẽ hình lục giác đều có cạnh 100 đơn vị.

c) Hình bên được tạo ra bằng cách quay đa giác đều quanh một điểm. Em hãy chọn đa giác đều phù hợp để tạo được hình như bên.

Yêu cầu chung:

Nhấn phím số 1: Vẽ hình vuông

Nhấn phím số 2: Vẽ hình lục giác đều

Nhấn phím số 3: Vẽ hình như hình bên.

Bài 2 (25 điểm) Mảng một chiều

Em tạo một biến danh sách nList và nhập trực tiếp thành một dãy số, sau đó:

a) Thông báo dãy số vừa tạo lên màn hình.

b) Tìm giá trị lớn nhất của dãy số và thông báo lên màn hình

c) sắp xếp dãy số theo chiều tăng dần và thông báo lên màn hình.

Bài 3 (25 điểm) Trò chơi mèo đuổi chuột

Hãy tạo ra các nhân vật: Mèo (Cat2) và chuột (Mouse1) trên màn hình.

Sử dụng 4 phím mũi tên để điều khiển mèo chạy trên màn hình.

Chuột được sinh ra tại vị trí bất kì và chạy tự do trên màn hình. Số chuột được sinh ngẫu nhiên là 10 con.

Mèo di chuyển để đuổi chuột, mỗi lần mèo đụng phải chuột thì chuột thì chuột sẽ bị mèo ăn thịt (biến mất) và chuột lại xuất hiện ngẫu nhiên ở một vị trí mới. Có một biến để đếm số chuột bị mèo ăn thịt

Thiết kế chương trình để chơi trong thời gian 1 phút, hết thời gian 1 phút thì chương trình sẽ dừng.

Bài 4 (20 điểm) Tìm đường đi ngắn nhất cho mèo.

Trên màn hình có một lưới ô vuông kích thước 6×8, kích thước mỗi ô vuông là 60 đơn vị

Ban đầu mèo ở một vị trí ngẫu nhiên trên lưới

Khi người chơi nháy lên một ô trống khác, mèo sẽ di chuyển từ vị trí hiện thời đến ô vừa đánh dấu theo một đường đi ngắn nhất. Mèo chỉ được di chuyển theo chiều ngang hoặc chiều dọc các ô lưới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button