Đề thi tin học trẻ Phụng Hiệp – Năm 2018-2019 – Scratch

Đề thi tin học trẻ Phụng Hiệp – Năm 2018-2019 – Scratch

Câu 1 (6 điểm)

Thiết lập hai nhật vật An và Bình cùng thầy giáo gặp nhau trên sân trường trong
lúc đi học, khi nhấn vào lá cờ thì An và Bình cùng hiện ra thông báo “Em chào thầy
sau 2 giây thông báo biến mắt và xuất hiện thông báo của thầy “Thầy chào các em” sau
đó hai học sinh đi tiếp 10 bước. Hãy cài đặt công việc trên lặp lại 20 lần.

Câu 2. (6,0 điểm)

Vẽ hình chữ nhật ABCD với độ dài  200, độ dày 3, màu viền màu xanh, sau đó
vẽ một đường thẳng MN cắt hình chữ nhật
làm 2 phần với màu tô là màu đỏ, độ dây M N
3.
Sau khi vẽ xong thì hiển thị thông
báo ” Đã về xong” trong vòng 5 giây”
D – C

Câu 3: (8,0 điểm)

Sử dụng phần mềm Scratch để giải các bài toán sau:
3) Nhập độ dài cạnh hình nhật vừa về trên, tỉnh điện tích vẻ xuất kết quả ra
màn hình.
b) Nhập độ dài cạnh AM, tính diện tích hình chữ nhật MNCD?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button