Lập trình Scratch

Đề thi tin học trẻ PleiKu – Năm 2018 – Khối tiểu học

Đề thi tin học trẻ PleiKu – Năm 2018 – Khối tiểu học

Bài 1: Về tranh với phần mằm MS Paint (10 điểm)

Em hãy đùng phần mềm MS Paim để vẽ một bức tranh với chủ đề “LỄ hội TÂY Nguyên”. Lưu tập tin vào thư mục mà em đã tạo với tên Tranh.BMP.

Bài 2: Trình chiếu với MS PowerPoint (20 điểm) .

Tây Nguyên luôn cần được quáng bá những hình ảnh đẹp để bạn bé cả nước và “NT
có cơ hội đến với con người, lễ hội, danh lam, thắng cảnh…. Tây Nguyên. l:m hãy xây dựng »!
trình In giới thiệu về vùng đất Tây Nguyên nơi mà cm đang sống đến với bạn bẻ trong nƯƠc
Yêu cầu: —- -Bài trình chiếu ít nhất 5 trang.
¬Sử đựng nhiều nhất 3 hình tự về để mình họa.
¬Sử dụng các hiệu ứng PowerPoi.
-Lưu bài với tên TayNguyen.ppi vào thư mục mà em đã tạo.

Bài 3: Lập trình với MSWLogo (40 điểm)

Em hãy sử dụng phần mễm MSWLogo để viết thủ tục vẽ các hình sau:

Tậu cấu: Em hãy H bài làm tong (le ván bên (Tạo bằng phần mặm 4g 2n v4 hư đạp
ưu vào thụ mục mà em lữ tọa. nội đụng fie gồm có: em Bai3 đọc
~ Hình mà em về được. .
– Các thủ ục và cu nh mì øn C8 để Vý Hi
Bài 4: Giải toán với MEN en TM hồ nem cẻ
WLogo lục tÌm số tự nhiền ..
Em hãy dùng phẩn ) W hiền có hại chờ cu:
_ số hàng chục và hàng đơn vị n› YAI chữ số biến r :
viết tiêm chữ số 0 vào Lan # 9n vị thì tụ được số 9 Biết rằng nêu
“TẾ “án chới của rÙa. ỨC SỐ mới gà ào c TÊU
đã cho. In số tìm được lên g.,file văn bản (Tạo LAN E gập chín lận NÓ
__ Jư cầu: Em Mỹ Re My 395 có cắt thú tục vàn HIẾM MS uy
iu vào thự mục mà em đã (0 TU GT” ” – .. to…
toán. _———— me Ưng đề wha
“AI và bí không giải ch ga Tnhh,

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button