Đề thi tin học trẻ Tây Ninh – Năm 2018 – Nhiều bài Scratch vẽ hình hay

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đề thi tin học trẻ Tây Ninh – Năm 2018 – Nhiều bài Scratch vẽ hình hay

Đề thi tin học trẻ Tây Ninh – Năm 2018 – Nhiều bài Scratch vẽ hình hay

Đề thi tin học trẻ Tây Ninh – Năm 2018 – Nhiều bài Scratch vẽ hình hay

HỘI THỊ TIN HỌC TRẺ TỈNH TÂY NINH LÀN THỨ XXIII – NĂM 2018
ĐÈ THỊ THỰC HÀNH BẢNG A – KHÔI TIỂU HỌC (SCRATCH)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kẻ thời gian phát ẩi) – Đề2
(Thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 đề thị thực hành Logo hoặc Scratch)
Họ và tên:………………….cccccccccccccc-……… SỐ bảo đanH:,………… con ccă,
Câu 01: ¬ –
Thí sinh sử dụng phân mêm Scratch đề vẽ hình
bên với độ dài cạnh tủy ý
(Hình bên phải câu hỏi này)
Câu 02: ca. –
Thí sinh sử dụng phân mềm Scratch đê vẽ hình
như hình bên cạnh với dộ dài cạnh tùy ý.
(Hình bên trải câu hỏi này)
Câu 03: Thi sinh sử dụng phân mềm Scratch để giải bài toán cỗ sau đây: –
Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn. Đêm ẩu ba mươi sáu con và một trăm chân chăn.
Tĩnh số gà và số chó.
Câu 04: Thi sinh sử dụng phân mềm Scratch tạo một game trò chơi có ý nghĩa tuỳ ý.
Câu 05: Thí sinh sử dụng phần mềm Scratch vẽ hình lá quốc kỳ Việt Nam với độ dài
cạnh dải là 150 và cạnh ngăn 100.
-—– HÉT–———-
(Thí sinh không được sử dụng tải liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Phùng Tráng

 

 

 
 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *