Đề thi tin học trẻ Tây Ninh – Năm 2018 – Nhiều bài Scratch vẽ hình hay

Đề thi tin học trẻ Tây Ninh – Năm 2018 – Nhiều bài Scratch vẽ hình hay

HỘI THỊ TIN HỌC TRẺ TỈNH TÂY NINH LÀN THỨ XXIII – NĂM 2018
ĐÈ THỊ THỰC HÀNH BẢNG A – KHÔI TIỂU HỌC (SCRATCH)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kẻ thời gian phát ẩi) – Đề2
(Thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 đề thị thực hành Logo hoặc Scratch)
Họ và tên:………………….cccccccccccccc-……… SỐ bảo đanH:,………… con ccă,
Câu 01: ¬ –
Thí sinh sử dụng phân mêm Scratch đề vẽ hình
bên với độ dài cạnh tủy ý
(Hình bên phải câu hỏi này)
Câu 02: ca. –
Thí sinh sử dụng phân mềm Scratch đê vẽ hình
như hình bên cạnh với dộ dài cạnh tùy ý.
(Hình bên trải câu hỏi này)
Câu 03: Thi sinh sử dụng phân mềm Scratch để giải bài toán cỗ sau đây: –
Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn. Đêm ẩu ba mươi sáu con và một trăm chân chăn.
Tĩnh số gà và số chó.
Câu 04: Thi sinh sử dụng phân mềm Scratch tạo một game trò chơi có ý nghĩa tuỳ ý.
Câu 05: Thí sinh sử dụng phần mềm Scratch vẽ hình lá quốc kỳ Việt Nam với độ dài
cạnh dải là 150 và cạnh ngăn 100.
-—– HÉT–———-
(Thí sinh không được sử dụng tải liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Phùng Tráng

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button