Blog

Đề thi tin học trẻ Tỉnh An Giang – Phần Scratch – Năm học 2018 – 2019

Trong đề thi tin học trẻ Tỉnh Nghệ An Năm học 2018 – 2019 có một số bài tập Scratch rất hay mình xin giới thiệu để các bạn tham khảo

Đề thi tin học trẻ Tỉnh An Giang – Phần Scratch

Bài 1 (15 điểm). Chia hình tròn

Em hãy sử dụng các câu lệnh Scratch vẽ một hình tròn và chia hình tròn đó thành n phần bằng nhau (với n được nhập vào từ bàn phím và n > 1). bài làm được lưu vào thư mục em vừa tạo với tên tệp chiahinh.sb2

Ví dụ: Nhập n = 10, hình tròn được chia như sau:

Bài 2 (15 điểm). Tỉnh – Thành phố

Thiết lập hai dãy dữ liệu:

Dãy 1: Lưu trữ tên các thành phố.

Dãy 2: Lưu trữ tên các tình tương ứng.

Viết chương trình hiển thị liên tục và ngẫu nhiên câu hỏi sau: “Thành phố … thuộc tỉnh nào?”.

Người chơi sẽ phải nhập tên Tỉnh, nếu nhập đúng chương trình sẽ thông báo đúng và vỗ tay, Nếu nhập sai, chương trình sẽ thông báo sai.

Bài làm được lưu vào thư mục em vừa tạo với tên tệp thanhpho.sb2

Bài 3: (25 điểm). Nhập số.

Nhập vào một dãy số (Với số lượng số hạng nhập từ bàn phím). Hãy tính tổng các số hạng là số lẻ trong dãy số và đếm xem dãy số đó có bao nhiêu số hạng là số chẵn.

Chú ý:

  • Dãy số được nhập vào bảng danh sách Dãy số
  • Phải có hàm kiểm tra số hạng nhập vào > 0
  • Kết quả đưa vào bảng danh sách Kết quả
  • Bài làm được lưu lại với tên nhapso.sb2.

Bài 4 (25 điểm). Bắt buộc

Em hãy viết chương trình Scratch mô tả chò chơi như sau:

Trên màn hình xuất hiện các con vật chạy từ trái qua phải. Bên dưới là 1 phương án được sinh ngẫu nhiên tên của con vật. Người chơi chọn vào con vật đúng bằng cách nháy chuột lên nó. Mỗi lần nháy chuột đúng với tên con vật thì người chơi được thưởng 2 điểm.

Yêu cầu:

  • Có biến nhớ thời gian, điểm và Level luôn hiện lên màn hình và sẽ chạy khi bắt đầu chơi. Sau 2 phút, nếu người chơi đạt được 40 điểm, trò chơi sẽ chuyển sang Level 2 ngược lại thì sẽ thống báo Game over.
  • Sang Level 2, các con vật sẽ xuất hiện nhanh hơn, sau 2 phút nếu người chơi đạt 80 điểm thì có thông báo You win, ngược lại thông báo Game Over.

Bình luật về Đề thi tin học trẻ Tỉnh An Giang- Phần Scratch

Bài 1: Là bài vẽ hình cơ bản để giải quyết được bài toán này các bạn có thể tham khảo cách vẽ đường tròn trong Scratch 

Bài 2: Rèn kĩ năng sử dụng 2 dãy số, dữ liệu dãy bên này phụ thuộc vào dãy bên kia. Bài tập này có mức độ vừa phải.

Bài 3: là một bài mang nặng thuật toán, nó chẳng qua là một bài Pascal được chuyển thể qua mà thôi.

Bài 4: Yêu cầu viết một Game, bài này đòi hỏi các bạn học sinh phải có kiền thức tổng hợp, kĩ năng thành thạo thì mới giải quyết kịp thời gian, nó tương tự như game học tiếng anh Scratch.

Mình đánh giá đây là một đề thi Scratch hay phân hóa tốt. Học sinh phải tương đối giỏi Scratch mới có thể hoàn thành hết bài thi.

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button