Đề thi tin học trẻ Tỉnh Gia Lai – Năm 2017 Bảng A – Tiểu Học

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Gia Lai – Năm 2017 Bảng A – Tiểu Học

Câu 1: (30 điểm)

vẽ được các Hình  (phần màm Microsoft window logo)

Copy câu lệnh và hình vẽ được lưu vào tệp văn bản (Microsoft Word) với —
DASBD_AI (SBD: số báo danh của em). ) với tên tệp:

Câu 2: (20 điêm) ` cằm Paint để

Em hãy sử dụng phân mềm Paimt dể vẽ một bức tranh mô tả khun;
bạn và thầy cô đang tham gia một buôi biểu điển văn nghệ với chủ đề H ảnh Ông ©m, các

sân trường mình. Lưu bức tranh vừa VỆ vào ô đĩa D với tên: DASBD_A2 (SBD: số tử
danh của SN , áo

Câu 3: (20 điểm) .

hãy tạo một tập trịnh diễn bằng phần mềm PowerPoint có chăn, =
:em đã tự vẽ ở câu 2› thuyết minh về chủ đề: Hay bảo vệ Hành tì h. chục Giải nh, ãHh do +
Bế ; =à ¬ vướng «& “An ¬- vệ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button