Đề thi tin học trẻ Tỉnh Kiên Giang – Năm 2019

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Kiên Giang – Năm 2019

Câu 1 (điểm): Câu vẽ hình.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH viết chương trình về hình như sau:
Khoảng cách từ tâm đến đỉnh là 162 poin

Chương trình được lưu thành tập vehinh.sh2

Xem hướng dẫn vẽ 5 hình thoi trong đường tròn

Câu 2 (36 điểm): Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 gỗ đó

Cách tìm: –
Số bé — (tổng – hiệu):2
Sỏ lớn — (tông + hiệu);2 \
Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH để tìm 2 số khi biết trước Tả
của 3 số đó, với Tẳng và Hiệu được nhập từ bàn phím (Tổng và Hiệu Ì àcắc N
lớn hơn 0}. Chương trình được lưu thành tập tin ‘Tim2so,sb2. ng
1 dụ:
– Khi nhập Tổng = 25, Hiệu = 15, chương trình cho kết aoa:
+ “Số bé là: §” g to kết quả:
+ “SỐ lớn là: 20″ l
– Nhu nhập Tổng ‘- 0, chương trình cho kết ouá
` c† quá; %
bà tua: “Vui lòng nhập lại Tông”

– áp Tổng = 30, Hi Ễt quả: « R
N Tông lên =đó, chương trình cho kết quả: “Vui lòng ghập ịi

Câu 3 (40 điểm): Trò chơi bật bóng

sử dụng ngôn ngữ lập trình SCR ATCH, mô tả trò chơi nội bóng như sau:

Màn hình khi bắt đầu Màn hình khi kết thúc
Màn hình ban đầu của chương trình như hình trên. Nhân vật chính của chương
trình l: quả bóng và thanh đỡ. Tạo một đường vạch màu đồ năm đưới thanh

k}: hi đấu, quả bóng chuyển động với vận tốc trung bình.
K* lau chạm biên thì bật lại, khi gặp thanh đỡ thì quá bóng bật lại theo một
Ê* sông và có  tiếng kêu nhỏ phát ra, khi đó được cộng | điềm. ”
Mi quả bóng chạm vạch màu đồ bên dưới thành để t
Nhiệm vụ của người chơi là đúng phím â— —* trên bàn phím, điều khiển
thành đã để quả bóng không chạm vạch.
MS,
Bóng chạm thanh đỡ và bật lại theo Í góc vuông
Chương và chương trình mở ta trở kì” 2
nh được lưu thành tập tin bat

Có thể bạn cũng quan tâm: Đề thi tin học trẻ tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button