Đề thiLập trình pascal

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Sóc Trăng – Năm 2011

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Sóc Trăng – Năm 2011 – Lần thứ XV – Khối THCS – Phần trắc nghiệm

Câu1. Khi máy tính được bật lên, thành phần nào sau đây sẽ được nạp vào CPU đầu tiên.
a/.Chương trình quản lý Boot. c/.BIOS.
b/.Sector đầu tiên trên ổ cứng. d/.Nhân của hệ điều hành.
Câu 2. Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành mã nguồn mở.
a/.MS-DOS. b./Microsoft window. c/.Linux. d/.Mac OS.
Câu 3. Bạn đang sử dụng máy tính cài đặt Windows XP và người khác muốn sử dụng máy tính của bạn. Bạn không muốn tắt chương trình nhưng lại phải nhường máy cho người kia ngay lập tức. Bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?
a/.CTRL-ALT-DEL và chọn Switch User. c/.CTRL-F5.
b/.CTRL-F8. d/.CTRL-ALT-F4.
Câu 4. Trong chương trình soạn thảo văn bản Micrrosft Word, phím tắt Ctrl + H dùng để làm gì ?
a/.Mở hộp thoại Options. c/.Mở hộp thoại Font.
b/.Mở hộp thoại Insert Hyperlink . d/. Mở hộp thoại thay thế.
Câu 5. Dãy nhị phân 11011000 biểu diễn số nào trong hệ thập phân?
a/.128. b/.192. c/.216. d/.256.
Câu 6. Khi đang soạn thảo văn bản sử dụng bộ gõ Tiếng Việt Vietkey, tổ hợp phím Alt + Z có chức năng:
a/. Chuyển chế độ gõ Tiếng Anh sang Tiếng Việt khi đang ở chế độ gõ Tiếng Anh .
b/. Chuyển chế độ gõ Tiếng Việt sang Tiếng Anh khi đang ở chế độ gõ Tiếng Việt.
c/. Chuyển chế độ bảng mã Unicode sang TCVN3.
d/. Cả A và B đều đúng.
Câu 7. Khi soạn thảo văn bản (Word), giả sử ta cần thay thế chữ “việt nam” thành chữ “Việt Nam” ta thực hiện lệnh:
a/. Edit/ Replace b/. Edit/ Find c/. Edit/ Goto d/. Edit/ Clear
Câu 8. Trong Word, muốn định dạng trang ta dùng lệnh:
a/. File/ Page Setup c/. Tool/ Page Setup
b/. Edit/ Page Setup d/.View/ Page Setup
Câu 9. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + = có chức năng gì?
c/. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi c/. Bật hoặc tắt chỉ số dưới
b/. Bật hoặc tắt chỉ số trên d/. Trả về dạng mặc định
Câu 10. Trong Word, muốn trình bày văn bản theo khổ giấy ngang trong cửa sổ Page Setup ta chọn mục:
a/. Portrait b/. Right c/. Left d/. Landscape
Câu 11. Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu dòng của dòng đầu tiên trong văn bản
a/. Shift + Home b/. Alt + Home c/. Ctrl + Home d/. Ctrl + Alt + Home
Câu 12. Để chia một ô thành nhiều ô, ta chọn ô cần tách rồi thực hiện thao tác:
a/. Table/ Split Cell c/.Windows/ Split Cells
b/. Table/ Select d/. Insert/ Select
Câu 13. Để giãn dòng 1,5; sau khi đặt con trỏ vào đoạn văn bản, bạn sẽ:
a/. Nhấn Ctrl + 1 b/. Nhấn Ctrl + 2 c/. Nhấn Ctrl + 5 d/. Nhấn Ctrl + 15
Câu 14. Trong Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:
a/. Tools/ AutoCorrect Options c/. Tools/ Options
b/. Tools/ Auto Text d/. Tools/ Customize
Câu 15. Hãy cho biết 1536 KB đổi ra bao nhiêu MB?
a/. 1.4 MB b/. 1.5 MB c/. 1.6 MB d/. 1.7 MB
Câu 16. Tên tập tin nào sau đây đúng:
a/. baitap:1.pas b/. baitap2.txt c/. .txt d/. co/ca/ro
Câu 17. Tên tập tin và thư mục trong DOS cho phép dài tối đa là:
a/. 256 kí tự b/. 12 kí tự c/. 64 kí tự d/. cả 3 câu trên đều sai.
Câu 18. Để xóa vĩnh viễn thư mục/tệp (không đưa vào thùng rác RecycleBin), ta thực hiện
a/.Alt+Delete b/.Shift+Delete c/. Ctrl+Delete d/. Không thực hiện được
Câu 19. Chương trình Wordpad trong win dùng.
a/.Tính toán đơn giản c/.Vẽ hình đơn giản
b/.Soạn thảo văn bản đơn giản d/.Thực hiện các trò chơi đơn giản
Câu 20. Các đơn vị xử lí trong văn bản đó là:
a/. Kí tự, từ c/. Đoạn văn bản, trang và trang màn hình
b/. Câu, dòng d/. Cả 3 ý trên đều đúng

Xem đầy đủ đề thi file Word ở dưới

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button