Đề thi Tin học trẻ tỉnh Soc Trăng – Năm 2012 – Khối THPT – Lập trìnhPascal

Đề thi Tin học trẻ tỉnh Soc Trăng – Năm 2012 – Khối THPT – Lập trìnhPascal

Câu 1.(3 điểm)

Trong kỳ thi vấn đáp học sinh phải trả lời các câu hỏi của thầy giáo. Nếu trả lời đúng, thầy giáo đánh dấu ký tự ‘C’ (Correct), nếu sai thì đánh dấu “N” ( No carect). Khi học sinh trả lời đúng, thầy sẽ đưa ra câu hỏi tiếp theo khó hơn câu trước, còn khi trả lời sai thầy sẽ cho câu hỏi mới dễ hơn. Sau khi xong, kết quả của mỗi học sinh là một xâu các ký tự ‘C’ và ‘N’. Đếm số của học sinh sẽ được tính như sau:Với các câu trả lời sai học sinh không được điểm, với mỗi câu trả lời đúng học sinh nhận được điểm bằng số lần trả lời đúng lên tiếp từ câu trả lời này trở về trước. Ví du, nếu kết quả là ‘CCNNCNNCCC’, thì điểm số sẽ là 1+2+0+0+1+0+0+1+2+3 = 10.

Yêu cầu: Cho xâu kết quả độ dài không quá 100, hãy tính điểm của học sinh.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản SCORE.INP chứa một xâu kết quả thi.

 Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản SCORE.OUT điểm số của kết quả thi.

Câu 2. (4 điểm) Dãy số Fibonaci

Mặc dù đề thi tin học trẻ này của khối THPT nhưng các bạn THCS hoàn toàn có thể thực hiện được, bạn nào gặp khó khăn có thể comment mình sẽ hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button