Đề thi tin học trẻ Tỉnh Sóc Trăng năm 2013 – 2014 – Có hướng dẫn

Mình được một bạn gửi cho hai bài trong đề thi tin học trẻ Tỉnh Sóc Trăng năm 2013 – 2014. Mình không biết là đề thi có bao nhiêu bài nên chỉ đưa ra hai bài này cùng hướng dẫn để các bạn tham khảo

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Sóc Trăng năm 2013 – 2014

Bài 1: Người ta viết các số nguyên trong hệ cơ số 10 liên tiếp nhau từ 1 đến n tạo thành dãy các chữ số S. Ví dụ, với n =12 ta có dãy số :

S=123456789101112

Dãy số này có độ dài là 15.

Yêu cầu : Với n cho trước, hãy xác định độ dài của S.

Bài 2: Để quản lý việc điểm danh vắng của mỗi học sinh (HS) trên máy tính. Người ta tổ chức dữ liệu lưu trữ thông tin vắng như sau :

– Thông tin vắng của mỗi HS được lưu trữ trên 1 biến kiểu xâu không quá 255 kí tự.

– Mỗi buổi vắng được lưu trữ bằng 5 kí tự, với quy ước là :

+ Kí tự đầu cho biết loại vắng, nếu vắng có phép ghi là “P’’, không phép ghi là “K’’.

+ Kí tự thứ 2 và kí tự thứ 3 cho biết ngày.

+ Kí tự thứ 4 và kí tự thứ 5 cho biết tháng.

Yêu cầu : Cho họ tên, thông tin vắng, tháng cần thống kê. Hãy thống kê số buổi vắng

Input : Vào từ tệp văn bản Bai2inp : Dòng đầu ghi họ tên, dòng thứ hai ghi thông tin vắng, dòng thứ ba ghi tháng cần thống kê (gồm 2 kí tự)

Output : Đưa ra tệp văn bản Bai2.out định dạng như ví dụ sau :

Ví dụ 1:

Bai2.inp Bai2.out
Nguyen Van A

P0605K0705K0805K0905P0906

05

Nguyen Van A

Thang 05 vang : 4 buoi

Trong do:

– Vang co phep: 1 buoi

– Vang khong phep: 3 buoi

Ví dụ 2:

Bai2.inp Bai2.out
Nguyen Van A

P0605K0705K0805K0905P0906

07

Nguyen Van A

Thang 07 vang : 0 buoi

 

Hướng dẫn giải đề thi tin học trẻ Tỉnh Sóc Trăng năm 2013 – 2014

Bài 1: Đây chính là bài toán tìm số chữ số cần dùng để đánh số trang sách mà ta hay gặp trong chương trình toán lớp 6, bài toán có hai hướng giải như sau:

Mình khuyến khích các bạn giải theo hướng 2 vì đơn giản là nó tin học hơn và cũng dễ hơn cách 1

(Mình sẽ có chương trình chi tiết nếu có bạn comment yêu cầu)

Bài 2: Theo mình đây là một toán rất hay và thực tế mặc dù không phải là khó lắm nhưng nó yêu cầu người lập trình phải có kĩ năng xử lý thành thạo dữ liệu kiểu xâu kí tự và nắm được kĩ năng nhập xuất từ file.

(Các bạn quay lại sớm mình sẽ viết code hướng dẫn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button